ChristenUnie niet blij met huisvesting arbeidsmigranten op de Kenniscampus

20190920 Arbeidsmigranten op KennisCampus - PTC+ (2).JPG
Daan Weststrate - Portretfoto.png
Door Daan Weststrate op 19 september 2019 om 15:38

ChristenUnie niet blij met huisvesting arbeidsmigranten op de Kenniscampus

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat het college heeft ingestemd met de huisvesting van arbeidsmigranten in het gebouw van Zandlaan 25. Het collegebesluit houdt in dat het voormalig hostel / leerhotel de komende twee jaar, met de mogelijkheid deze termijn te verlengen met nog eens drie jaar, gebruikt mag worden voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Dit tot ongenoegen van de scholen in de omgeving die willen dat het gebouw een onderwijsfunctie krijgt. Reden voor raadslid Daan Weststrate om hier vragen over te stellen aan het college. 

Raadslid Daan Weststrate: “Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat deze arbeiders goede en passende huisvesting kunnen vinden in onze gemeente Ede. Afgelopen zomer zijn er richtlijnen opgezet voor huisvesting van arbeidsmigranten en wordt hier verder werk van gemaakt. Nu wordt er plots al een locatie een vergunning verleend terwijl diverse geluiden erop wijzen dat er veel vragen zijn en kritiek is over de komst van huisvesting van arbeidsmigranten naar de KennisCampus."

De scholen rond de Zandlaan reageren niet positief op het nieuws van de functiewisseling van het voormalige gebouw van PTC+ aan de Zandlaan en zien liever dat gebouw op de Kenniscampus een onderwijsfunctie krijgt. Daarbij komt dat er een bestemming op het gebouw en op hele gebied zit van de Kenniscampus met een onderwijsfunctie. Ook wordt er diverse vormen van overlast ervaren door de aanwezigheid van personen die nu al in het gebouw verblijven. Ook lijkt er sprake dat de ‘buren’ niet zijn betrokken in het besluit tot invulling van deze locatie. Raadslid Daan Weststrate: “De ChristenUnie is niet blij met de keuze voor deze locatie voor het huisvesting van arbeidsmigranten.  Een aantal jaren geleden heeft de gemeente vol ingezet op de KennisCampus als onderdeel van de KennisAs Ede-Wageningen met specifieke thema’s als onderwijs. Deze functie hoort hier in geen geval thuis.”

Daan Weststrate,
Raadslid

E. daan.weststrate@ede.nl

N.a.v. bovenstaande informatie heeft de ChristenUnie de volgende vragen: 

1. Is het college bekend met de reacties van de partners op de KennisCampus op het voorgenomen besluit van het college om een vergunning te verlenen tot huisvesting van arbeidsmigranten aan de Zandlaan zoals beschreven in het artikel uit De Gelderlander d.d. 15 september 2019[1]?

Ontwikkeling KennisCampus Ede 

2. De gemeente Ede heeft met het project Kenniscampus ingezet op de ontwikkeling van een onderwijscampus aan de zandlaan. Hoeveel budget heeft de gemeente de afgelopen 15 jaar geïnvesteerd in de kenniscampus (waaronder aanpak buitenruimte en kunst) en hoe heeft de gemeente de scholen betrokken bij de inrichting van deze KennisCampus?

3. Er is een regulier overleg tussen de scholen op en rond de KennisCampus en de gemeente. Heeft  de invulling van Zandlaan 25 ook op de agenda van dat overleg gestaan? Zo niet, waarom is dit niet gebeurd? 

4. Is het college het met de ChristenUnie eens dat het huisvesten van arbeidsmigranten in een gebouw als Zandlaan 25 op de KennisCampus geen recht doet aan de invulling van de KennisCampus en veel beter ingevuld kan worden met een functie welke is gericht op de gebieden onderwijs, sport en / of innovatie gezien het karakter van de campus en zoals beschreven in de visie ‘Ede Visie 2025 - Ede kiest voor Food’?

5. De Aeresgroep was eigenaar van het hostel PTC+ / leerwerkhotel dat nu een vergunning wordt verleend. Heeft de Aeresgroep voor de verkoop van het pand contact gezocht met de gemeente om de mogelijke ontwikkelingskansen van het pand te bespreken?

6. De scholen willen toewerken naar een rookvrije campus. Is het college bereid het roken rond deze gebouw te verbieden?

Handhaving 

7. De omliggende scholen hebben aangegeven nu al overlast te ervaren van de aanwezigheid van de bewoners op deze locatie. Hoe wordt hier mee omgegaan?

8. De arbeidsmigranten hadden hun intrek in het pand van Zandlaan 25 al genomen voor er een vergunning was. Waarom heeft de gemeente toen al niet gehandhaafd?

9. Is deze gedoogwijze de wijze waarop de gemeente ook in de rest van de gemeente wil omgaan met handhaving? Zo nee waarom niet en zo ja, is dit dan niet met twee maten meten?

10. Is het college van mening dat inwoners zich aan de regels moeten houden m.b.t. aanvragen van vergunningen? Zo ja, waarom wordt daar in dit geval van afgeweken?

11. Is er bij de eigenaar van het pand al vaker op deze wijze opgetreden tegen overtredingen? Is de gemeente van plan om in de toekomst bij andere panden van deze eigenaar dezelfde coulance aan de dag te leggen?

Ede, 17 september 2019

Daan Weststrate                                                                           
Raadslid ChristenUnie                 [1] https://www.gelderlander.nl/ede/scholen-willen-geen-polenhotel-op-kenniscampus~a6a0ed1c/

Deel dit bericht

Labels: , ,