Berichten over KennisCampus

 1. 20190920 Arbeidsmigranten op KennisCampus - PTC+.JPG
  portretdaan.png
  Door Daan Weststrate op 10 februari 2022

  Vragen naar stand proces (her)bestemming voormalig PTC+-gebouw

  Twee en half jaar geleden heeft het college toestemming gegeven voor huisvesting van arbeidsmigranten in het voormalig PTC+-gebouw aan de Zandlaan in Ede. Het gebouw zou 2 jaar worden gebruikt om arbeidsmigranten te huisvesten. Onder bepaalde voorwaarden zou deze termijn met drie jaar verlengd kunnen worden. 5 maanden geleden waren deze 2 jaar voorbij en was nog niet voldaan aan de voorwaarden om de termijn te verlengen. Gisteren heeft een schouw plaatsgevonden om te kijken naar de mogelijkheden van het gebouw. Een goed moment om in het vragenuurtje het college te vragen of en zo ja wanneer de overeenkomst beëindigd zal worden.

  Lees verder
 2. 20190920 Arbeidsmigranten op KennisCampus - PTC+.JPG
  portretdaan.png
  Door Daan Weststrate op 10 september 2021

  Hoe nu verder met huisvesting arbeidsmigranten aan de KennisCampus?

  Twee jaar geleden, op 10 september 2019, heeft het college toestemming gegeven voor huisvesting van arbeidsmigranten in het voormalig PTC+-gebouw aan de Zandlaan in Ede. Het gebouw zou 2 jaar worden gebruikt om arbeidsmigranten te huisvesten. Onder bepaalde voorwaarden zou deze termijn met drie jaar verlengd kunnen worden. Nu de 2 jaar voorbij zijn, is het nog niet duidelijk of er al een besluit is genomen of dit gebouw op de KennisCampus nog 3 jaar hiervoor gebruikt wordt. Reden voor raadslid Daan Weststrate om hier weer raadsvragen over te stellen.
  Lees verder
 3. 20190920 Arbeidsmigranten op KennisCampus - PTC+.JPG
  portretdaan.png
  Door Daan Weststrate op 19 september 2019

  ChristenUnie niet blij met huisvesting arbeidsmigranten op de Kenniscampus

  Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat het college heeft ingestemd met de huisvesting van arbeidsmigranten in het gebouw van Zandlaan 25. Het collegebesluit houdt in dat het voormalig hostel / leerhotel de komende twee jaar, met de mogelijkheid deze termijn te verlengen met nog eens drie jaar, gebruikt mag worden voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Dit tot ongenoegen van de scholen in de omgeving die willen dat het gebouw een onderwijsfunctie krijgt. Reden voor raadslid Daan Weststrate om hier vragen over te stellen aan het college. 

  Lees verder