ChristenUnie wil meer duidelijkheid over biomassacentrales

20200207 Warmtecentrale Ede - 2.jpg
portretbram.png
Door Bram van der Beek op 7 februari 2020 om 10:17

ChristenUnie wil meer duidelijkheid over biomassacentrales

Donderdagavond werd er op initiatief van de fractie van Burgerbelangen een interpellatiedebat aangevraagd over de biomassacentrales in Ede. Dit verzoek kreeg voldoende steun vanuit de gemeenteraad en daarom vond dit debat nog diezelfde avond plaats. In de afgelopen week zijn er diverse media-uitingen geweest over deze biomassacentrales in Ede. Wat zijn het? Wat doen ze? Is het wel duurzaam? Wat levert het op? Welke lucht stoot het eigenlijk uit? Hoe ervaren de omwonenden dit? De ChristenUnie wil al langer meer te weten komen over alle aspecten van biomassa: de aansturing, de efficiëntie, wat er nou eigenlijk wordt verstookt en waar dat vandaan komt. Daarom voert onze fractie sinds vorig jaar ook een onderzoek uit naar biomassa. Dit onderzoek en eerste ontdekkingen heb ik ook meegenomen in mijn bijdrage tijdens dit debat. 

Voorzitter,

Vanavond stellen we vragen over niet zomaar een bedrijf. Het is een bedrijf dat als een monopolist actief is met een warmte-infrastructuur. Het is een bedrijf dat verantwoordelijk is voor de helft van de Edese score van duurzame energie. Terecht dus dat daar kritisch naar gekeken wordt.

De ChristenUnie wil meer te weten komen over alle aspecten van biomassa: de aansturing, de efficiëntie, wat er nou eigenlijk wordt verstookt en waar dat vandaan komt. Daarom voert onze fractie sinds vorig jaar ook een onderzoek uit naar biomassa. Bij dit interpellatiedebat beperken wij ons tot de uitstoot, de normen en de handhaving. 

De fractie van de ChristenUnie zou graag zien dat er opener omgegaan wordt met alle beschikbare metingen, dat we dit actief publiceren en zoveel mogelijk van een objectieve duiding voorzien. Het beeld is wat rommelig: Er zijn aan de ene kant metingen in opdracht van het Warmtebedrijf en aan de andere kant is voor totaalstof en zwavel- en stikstofdioxides de Omgevingsdienst de handhavende partij. Een meting opzetten is erg tijdrovend en gebeurd incidenteel. Voor fijnstof is er dus geen uitstootnorm en meet de OD dus ook niet. Maar het is dan verwarrend dat er in de buurregio, de OD regio Arnhem afgelopen december wel een meting uitvoerde bij de centrale Kleefse waard en op hun eigen website berichtten dat de fijnstofuitstoot met een uitslag van 3 mg/Nm3 binnen de norm van 5 mg blijft?

En het is niet zo dat deze metingen en controle overbodig is. In 2017 is er bij 2 centrales een overschrijding gemeten, waarop handhavend is opgetreden. En begin deze week waren er stankproblemen bij het inregelen van de nieuwe installatie aan de Knuttelweg. Onvoorstelbaar dat het Warmtebedrijf dan niet alle zeilen bijzet om op een goede manier in gesprek te gaan met de omgeving die er last van heeft. Ik moet daarbij denken aan een belangrijke waarde die ik bij mijn ouders leerde: fouten maken kan gebeuren, maar je toont wie je bent in hoe je deze oplost of ermee omgaat. Voorzitter, waarom gaat de wethouder biomassa alleen in gesprek met het warmtebedrijf, waarom niet met de mensen die overlast hebben?

Voorzitter, gezien het debat over biomassa, waar de nuance tussen biomassabijstook in kolencentrales en onze Edese situatie meestal volledig verdwenen is, zien onze inwoners door de bomen het bos niet meer. Wij komen niet weg met houtje touwtje metingen. Wij moeten serieus meten, we moeten onafhankelijke eigen informatie inzamelen, dat zijn we onze inwoners verplicht. Wil de wethouder een voorstel aan deze raad voorleggen voor meer metingen/ continumetingen? En op welke termijn kunnen we een dergelijk voorstel verwachten? 

Maar voorzitter, we moeten als raad ook beseffen dat we er niet zijn met een interpellatiedebat nu, waarin we ons ongenoegen uiten. Wat mijn fractie betreft richten we het complete systeem anders in. We komen nu achteraf achter meetrapportages, weten niet waar we wel en niet op kunnen sturen. Wat ons betreft denken we de komende tijd fundamenteel na over de aansturing. Hoe verhouden wij ons tot het Warmtebedrijf, een jaarlijkse rapportage naar de raad over de prestaties, uitstoot en de herkomst. Stimuleren we duurzamere bronnen.

Het lijkt me daarom goed om dit debat te laten opvolgen door vergaderingen waarbij we dit soort vragen kunnen bespreken. Want anders blaffen we als er iets misgaat, maar blijkt de gemeente eigenlijk tandeloos te zijn als het er echt omgaat.

Dank u wel,

Bram van der Beek, raadslid
E. bram.van.der.beek@ede.nl

Stemverklaring ChristenUnie bij stemming motie D66 - 'Verbeteren Edese luchtkwaliteit'
'De ChristenUnie wil graag dat de herkomst van fijnstof in beeld wordt gebracht. Ook het in kaart brengen van mogelijke maatregelen. We begrijpen uit de beantwoording van de wethouder dat dit gebeurd en gaat gebeuren, dus daarmee is deze motie overbodig'.

Labels: , , ,