Ede sluit zich niet aan bij 'Coalition of the willing'

vluchtelingen 624x270
Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
Door Dirjanne van Drongelen op 22 april 2020 om 11:21

Ede sluit zich niet aan bij 'Coalition of the willing'

Misschien kunt u het zich nog herinneren: de noodoproep die Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence voor Childeren vorige maand deden? Naar aanleiding daarvan stelde ik namens de ChristenUnie, samen met andere fracties, het college de vraag zich aan te sluiten bij de 'Coalition of the willing'. Een coalitie van gemeenten die uitspreken bereid te zijn een bijdrage te leveren aan de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen. Inmiddels heeft het college die vraag negatief beantwoord. Onze reactie leest en ziet u hier. 

Begin maart deden Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence voor Childeren een noodoproep aan Nederlandse gemeenten om zich te verenigen in een 'Coalition of the willing'. Een coalitie van gemeenten die uitspreken bereid te zijn een bijdrage te leveren aan de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen. Samen met GroenLinks, PvdA, D66, EdeNu en Fractie Wijnsouw stelde de ChristenUnie raadsvragen aan het college. Met het verzoek zich als Ede aan te sluiten bij de 'Coalition of the willing' en de staatssecretaris te laten weten dat we open staan voor het leveren van een bijdrage aan de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen.

Vorige week ontvingen we antwoord van het college. Volgens het college is de oproep van de hulporganisaties vanwege de coronacrisis voorlopig niet aan de orde. Dat zien we in landen om ons heen anders. Begin april meldde de NOS dat verschillende EU-landen samen 1600 vluchtelingenkinderen uit Griekenland op gaan vangen. Wat verder meespeelt is dat het college niet los van het beleid van het Rijk wil handelen: "Wij willen dat het Rijk met haar Europese partners aandringt op het vinden van een oplossing voor deze minderjarigen." We delen met het college dat de verantwoordelijkheid hiervoor niet lokaal ligt, maar ook dat we een oplossing voor deze kinderen willen vinden. Het enige wat wij van het college gevraagd hebben is aan te geven dat we er in Ede voor open staan een bijdrage te leveren aan de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen. Om op die manier bij het Rijk aan te dringen die oplossing ook daadwerkelijk te vinden.

Raadslid Dirjanne van Drongelen: "Jammer en teleurstellend dat we als Ede niet volgen in de lijst van tientallen gemeenten die al steun hebben uitgesproken voor de oproep van de hulporgaisaties. Maar we zijn blij dat die gemeenten dit wel hebben gedaan en hopen dat het effect zal hebben in Den Haag."

Dirjanne van Drongelen, raadslid
E. dirjanne.van.drongelen@ede.nl

Zie ook: 'Laat Ede zich aansluiten bij ‘Coalition of the Willing’ (13 maart 2020)

Deel dit bericht

Labels: , ,