Vragen naar voortgang gemeentelijk opdrachtgeverschap woningmarkt

Wonen
Niek van den Brink - Portretfoto.png
Door Niek van den Brink op 11 mei 2020 om 08:17

Vragen naar voortgang gemeentelijk opdrachtgeverschap woningmarkt

Afgelopen donderdag stelde de ChristenUnie, bij monde van de fractie van DKE en mede ingediend door de PvdA en GL, vragen over de voortgang van de planontwikkeling voor ‘gemeentelijk opdrachtgeverschap sociale huurwoningen’. Dit opdrachtgeverschap houdt in dat de gemeente, aanvullend op woningcorporaties en marktpartijen, initiatief neemt voor het bouwen van sociale huurwoningen. Het college zegt begin juni met voorstellen naar de gemeenteraad te komen.

Raadslid Niek van den Brink legt uit: "Op 18 april 2019 deed de ChristenUnie middels een amendement het voorstel om gemeentelijk opdrachtgeverschap te onderzoeken. In het eerste kwartaal van 2020 zou het college met een voorstel komen. Tot op heden heeft de gemeenteraad nog geen uitgewerkte plannen gekregen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het college vaart maakt met het verkleinen van de wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Daarom hebben wij gevraagd naar de stand van zaken."

Het college antwoordde op de vragen: “We hebben de afgelopen periode gewerkt aan het plan voor het gemeentelijk opdrachtgeverschap. Daarbij hebben we het thema gemeentelijk opdrachtgeverschap afgepeld voor de verschillende onderdelen van de woningmarkt. Begin juni zullen de eerste uitgewerkte voorstellen op de collegetafel komen en naar de raad gaan.”

Wij zien uit naar deze plannen. Niek van den Brink: “Gemeentelijk opdrachtgeverschap is een paardenmiddel. Maar wel één die noodzakelijk is gebleken. Woningcorporaties en marktpartijen bouwen onvoldoende woningen om aan de vraag te voldoen. De gemeente zou kunnen beginnen met een actieve rol voor het realiseren van studio’s en appartementen, bijvoorbeeld in leegstaand vastgoed.”

Niek van den Brink
E. niek.van.den.brink@ede.nl

Deel dit bericht

Labels: , , , ,