'Betrek kinderen en jongeren bij invulling samenleving in coronacrisis'

middelbare school 624x270
portretdaan.png
Door Daan Weststrate op 28 mei 2020 om 19:53

'Betrek kinderen en jongeren bij invulling samenleving in coronacrisis'

Verrassend, maar ook juist heel mooi, richtte premier Rutte zich vorige week tijdens zijn persconferentie aan het einde van zijn toespraak direct tot de kinderen en jongeren van Nederland: "Kom met ideeën", zei hij, "praat erover in de klas en met elkaar en laat het ons weten." Een sympathieke uitnodiging waar veel vragen bij te stellen zijn. Want waar moeten deze kinderen en jongeren vervolgens met hun ideeën naartoe en gebeurt er dan ook iets mee en door wie? Voor mij aanleiding om hierover tijdens het vragenuurtje vragen te stellen aan het college. 

Woensdag 20 mei jl. lichtte de premier toe dat de oproep veel praktischer bedoeld was. "Ik heb al heel veel reacties gehoord en gekregen. Maar ik hoop vooral dat jongeren niet alleen ideeën hebben, maar die meteen ook omzetten in actie: confronteer het schoolbestuur ermee of stap naar de gemeenteraad. Het idee is dat zij een beetje de revolutie starten vanuit de jongere generatie. Dat is waar het hier om gaat.”

Wat de ChristenUnie betreft zou het goed zijn wanneer zij mee praten over hoe er in onze gemeente verder invulling gegeven wordt aan maatregelen voor bijvoorbeeld scholen en sportverenigingen maar ook meedenken over onderwerpen als mentaal welzijn, eenzaamheid onder jongeren en hoe om te gaan met coronaboetes.

Voor de ChristenUnie aanleiding om hierover contact op te zoeken met het Kindercollege en met onze Jongerenraad om te horen of en zo ja hoe dit al gebeurt. N.a.v. dit contact heb ik daarom de volgende vragen aan het college:

1.) Is het college het met de ChristenUnie eens dat kinderen en jongeren heel goed betrokken kunnen worden bij het nadenken over de mogelijkheden in het bestrijden van de coronicrisis?

Het college antwoordde, in de persoon van burgemeester Verhulst, dat zij in de invulling van de maatregelen van coronavirus ook zeker een rol voor kinderen en jongeren zien weggelegd. Zij willen wel dat de ideeën en acties vanuit de kinderen en jongeren zelf komen. Het college kan dit vanuit de gemeente stimuleren en tevens handvatten bieden om ideeën en acties uit te kunnen voeren.

2.) Is het college bereid om het Kindercollege en de Jongerenraad actief te betrekken om mee te praten over de coronamaatregelen?
3.) Zo ja, kan het college aangeven op welke manier zij hen hierbij wil betrekken maar ook hoe overige kinderen en jongeren mogelijkheden krijgen mee te denken en hun ideeën te delen? 

Het college gaf aan dat ze hier al mee bezig zijn. V.w.b. het Kindercollege: De vier leden van het Kindercollege hebben de oproep gehoord en willen graag meehelpen om kinderen en jongeren in Ede te stimuleren om in actie te komen. We overleggen met hen hoe we dit het beste kunnen aanpakken. V.w.b. de Jongerenraad: Arjan Boot, voorzitter van de Jongerenraad, geeft aan dat de oproep van de premier bij de Jongerenraad al veel heeft losgemaakt. Toevallig hadden ze deze weken een reeks gesprekken met gemeenteraadsfracties gepland staan en die gaan nu ook alleen maar over deze oproep. Arjan overlegt met het bestuur wat zij precies willen doen en hoe ze de andere jongerenraadsleden daarbij kunnen betrekken. Ze willen daarin graag met ons samenwerken en ze kunnen onze hulp daarbij goed gebruiken, aldus Arjan Boot.

Wethouder Meijer gaf als aanvulling aan dat het heel mooi is dat kinderen en jongeren meedenken maar dat we het wel een beetje moeten 'temperen'. Het moet wel vanuit hen zelf komen. Daan Weststrate: 'Fijn om te horen dat het college hier al werk van maakt. Uiteraard moet het initiatief uit de kinderen en jongeren zelf komen en dat gebeurd ook. Alleen is het de taak van de gemeente denk ik om duidelijk aan te geven waar zij hun ideeën en suggesties kwijt kunnen en wie er wat en wanneer naar gaat kijken of mee gaat doen. Wanneer dat voor hen niet duidelijk is, zullen ze het laten. Dat zou jammer zijn'.

Daan Weststrate
E. daan.weststrate@ede.nl

Labels: , , ,