Verbinding in de wijk

20200601 Seminar Wijk in de buurt.jpg
Sandra Kooij - Portretfoto.png
Door Sandra Kooij op 3 juni 2020 om 09:57

Verbinding in de wijk

In deze tijd staat ook de kerk voor nieuwe uitdagingen. Afgelopen weekend gaf René Visser (R3New Ede) een webinar op de digitale pinksterconferentie Opwekking over de kansen voor kerken om in kleine groepen in de wijk samen te komen. Jan Wolsheimer, directeur van MissieNederland, leidde het gesprek en ook raadslid Sandra Kooij sloot hierbij aan.

Tijdens de coronacrisis ervaren mensen minder binding met de kerk. Aan de andere kant zien we meer betrokkenheid op elkaar in de wijk of buurt waar we wonen. Ook, of misschien wel juist, in de 1,5 meter-samenleving blijft er een verlangen naar verbinding.

Niet alleen voor de kerk, maar ook voor de lokale overheid, is dit een ingewikkelde tijd, maar zijn er ook kansen. De ChristenUnie in Ede zet zich in voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in de inzet voor een sterke sociale basis: de mogelijkheden die inwoners in een wijk hebben om elkaar in het oog te houden, een beetje voor elkaar te zorgen.

Sandra Kooij: Uit recent onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van open, gastvrije en ondernemende groepen (pioniersplekken) in een wijk veel kan betekenen in de bestrijding van eenzaamheid. Zo kan de (kleine) kerk een belangrijke rol vervullen voor de onderlinge verbinding en de bloei van de woonwijk of buurt." 

De kerk is natuurlijk zelfstandig en geen uitvoeringsorgaan van de overheid. Toch kan de aanwezigheid van de (kleine) kerk die verbinding zoekt met anderen in de wijk meewerken aan de doelstellingen van de lokale overheid. Kooij: “Ik zie uit naar de komende ontwikkelingen en zoek graag mee naar de mogelijkheden om initiatieven en mensen met elkaar te verbinden en te versterken.”   

Voor meer informatie kun je bijvoorbeeld terecht bij R3New.nl of NederlandZoekt.nl en op de website van MissieNederland.

Mocht je het seminar terug willen kijken, kun je dat via deze link doen.

Als raadsleden luisteren we graag naar je vragen of ideeën. Benader ons gerust. 

Sandra Kooij - van Roekel
E. sandra.kooij@ede.nl

Deel dit bericht

Labels: , ,