Een regionale strategie voor duurzame energie (RES)

Zonnepanelen op dak
Bram van der Beek - Portretfoto.png
Door Bram van der Beek op 11 juni 2020 om 21:28

Een regionale strategie voor duurzame energie (RES)

De Regio Foodvalley werkt aan een Regionale Energie Strategie (RES) om invulling te geven aan de afspraken in het nationale Klimaatakkoord. De RES is een regionaal proces om duurzame energiebronnen goed over een regio te verdelen. In de basis een logisch proces; hiervoor zagen we bijvoorbeeld dat er windmolens aan een gemeentegrens verrezen, waar de buurgemeente meer last van had dan de eigen gemeente zelf. Afstemming is dus wenselijk, alleen is dit gesprek wat lastiger gemaakt doordat er door de regio een bod moeten worden gedaan hoeveel duurzame energie er opgewekt zou kunnen worden. 

De omvang van het bod mocht zelf worden bepaald. Dus we begonnen een marathon te lopen zonder te weten waar de finishlijn ligt. Vanavond debateerden we over een eerste tussenstand.

In het proces werden allemaal belangenpartijen uitgenodigd om mee te denken. Waar we hoopten op een sterk staaltje Nederlands polderen, viel dat proces helaas wat tegen. Onze indruk is dat er veel is ingebracht wat men niet wilde, maar te weinig is gekeken naar de kansen die de energietransitie biedt. Zo lijken met name de zonnepanelen te worden weggestopt op plekken die lastig te realiseren zijn. Terwijl er ook kansen liggen. Juist op landbouwgebied en natuurontwikkeling liggen er grote kansen. Onze oproep was dus om deze kansen te pakken, en desnoods zonder de regio ervoor te zorgen dat de energietransitie ook meerwaarde biedt voor ons landschap, onze landbouw en de natuur.

Bram van der Beek
E. bram.van.der.beek@ede.nl

Deel dit bericht

Labels: , , , ,