Berichten over duurzame energie

 1. thermostat-gee2c2fd96_1920.jpg

  Ook Ede zet de knop om

  De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de oplopende energierekening en klimaatverandering. En vooral aandacht voor wat we daaraan kunnen doen. Wij hebben daarom de motie 'Ook Ede zet de knop om' ingediend, volgend op de landelijke campagne 'Zet ook de knop om'. Op 12 mei is deze motie door de gemeenteraad aangenomen.

  Lees verder
 2. 20200124 Nergena Photoshop zuidwestzijde ETU.jpg
  portretniek.png
  Door Niek van den Brink op 11 juni 2020

  De meerwaarde van wetenschappelijk onderzoek in zonneveld Nergena

  De mogelijke komst van zonneveld aan de Dijkgraaf in Bennekom (bij voormalig landgoed Nergena) houdt de gemoederen bezig. Na instemming met de ontwerp-omgevingsvergunning op 23 januari is de gemeenteraad nu voor een tweede en laatste keer aan zet om te besluiten over de definitieve verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Raadslid Niek van den Brink sprak tijdens de raadsvergadering vanavond zijn overwegingen uit bij dit onderwerp. 

  Lees verder
 3. Zonnepanelen op dak
  portretbram.png
  Door Bram van der Beek op 11 juni 2020

  Een regionale strategie voor duurzame energie (RES)

  De Regio Foodvalley werkt aan een Regionale Energie Strategie (RES) om invulling te geven aan de afspraken in het nationale Klimaatakkoord. De RES is een regionaal proces om duurzame energiebronnen goed over een regio te verdelen. In de basis een logisch proces; hiervoor zagen we bijvoorbeeld dat er windmolens aan een gemeentegrens verrezen, waar de buurgemeente meer last van had dan de eigen gemeente zelf. Afstemming is dus wenselijk, alleen is dit gesprek wat lastiger gemaakt doordat er door de regio een bod moeten worden gedaan hoeveel duurzame energie er opgewekt zou kunnen worden. 

  Lees verder