Hagenpreken terug in Ede?

Zingende mensen in kerk.jpg
Cora Otter - Portretfoto.png
Door Cora Otter op 19 juni 2020 om 11:59

Hagenpreken terug in Ede?

De ChristenUnie wil dat het college welwillend meedenkt met kerken die hun diensten in de buitenlucht willen houden. Fractievoorzitter Cora Otter stelt vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders. Otter: "Veel kerken willen weer samenkomen. En de ruimte in de verschillende parken, de Edese heide, de bossen en het Openluchttheater kunnen hierin mogelijk voorzien. Hagenpreken en sing-ins kunnen prima in ons mooie groen plaatsvinden wanneer er voldoende ruimte is." 

De afgelopen maanden bevonden we ons vanwege de corona-maatregelen in een digitale wereld. Vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen, maar ook religieuze bijeenkomsten en erediensten werden online gehouden. Christelijke en andere religieuze gemeenschappen hebben maandenlang hun geloof niet via gezamenlijke, fysieke, samenkomsten met elkaar kunnen delen, terwijl die samenkomsten van groot belang zijn voor betrokkenen. Daarnaast is de kerk/samenkomst van religieuze gemeenschappen ook een ontmoetingsplaats waar naar elkaar wordt omgezien. Op die manier is de maatschappelijke waarde van de kerken/religieuze gemeenschappen voor onze inwoners groot.

Vanaf 1 juni is het weer mogelijk om in een ruimte bijeen te komen met maximaal 30 personen. Vanaf 1 juli wordt dat aantal verhoogd naar maximaal 100 personen. Het advies is dat er niet gezongen wordt, omdat dit risico voor de verspreiding van het virus met zich meebrengt. Samen zingen is echter wel een kernonderdeel tijdens veel samenkomsten.

Een goed geventileerde ruimte verlaagt het risico op de verspreiding van het coronavirus. Veel kerken/gebouwen zijn echter (nog) niet zodanig ingericht.

De fractie van de ChristenUnie Ede ziet hier een mogelijke oplossing voor, namelijk de verplaatsing van de diensten naar de buitenlucht voor kerken/religieuze gemeenschappen die aangeven daar behoefte aan te hebben als aanvulling op of vervanging van reguliere diensten. De Edese heide, de bossen en het Openluchttheater bieden voldoende ruimte om gelovigen samen te laten komen. Het besmettingsrisico is in de buitenlucht veel kleiner. Uiteraard wordt ook dan de 1,5 meter afstand gehouden. 

ChristenUnie Ede ziet graag dat het gesprek wordt aangegaan met kerken en andere religieuze gemeenschappen, om mee te denken over een geschikte oplossing wanneer men behoefte heeft om in de buitenlucht samen te komen.

Gezien bovenstaande heeft de ChristenUnie de volgende vragen aan het college: 

1. Erkent het college dat voor kerken/religieuze gemeenschappen de beperking van samenkomsten en het schrappen van samenzang een probleem is?

2. Is het college bereid om het gesprek aan te gaan met kerken/religieuze gemeenschappen, en mee te denken over alternatieven voor hun gebruikelijke erediensten?

3. Is het college bereid om toestemming te geven voor diensten in de openlucht als kerken/religieuze gemeenschappen zich hiervoor melden?

4. Stel dat een kerk/religieuze gemeenschap in de buitenlucht wil samenkomen om bijvoorbeeld samen te zingen of een eredienst te houden in de open lucht, wordt dit dan aangemerkt als betoging en/of manifestatie? Aan welke regels zal dan moeten worden voldaan?

Cora Otter,
E. cora.otter@ede.nl

Deel dit bericht

Labels: , , ,