Harry Hindriks stopt als fractievolger

Harry Hindriks (net)
CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
Door Fractie Ede op 17 september 2020 om 22:53

Harry Hindriks stopt als fractievolger

Fractievolger Harry Hindriks heeft de gemeenteraad vanavond laten weten dat hij zijn functie als fractievolger van de ChristenUnie met ingang van 1 november 2020 neer zal leggen. Dit n.a.v. de uitkomsten van het onderzoek van AKD naar het besluitvormingsproces rondom zonnepark Nergena.

In de besluitvormende vergadering van 9 juli heeft de gemeenteraad opdracht gegeven aan het advocatenkantoor AKD om onderzoek te doen naar het besluitvormingsproces rondom zonnepark Nergena. Dit onderzoek diende als second opion over de vraag of raadslid Bram van der Beek mee zou mogen stemmen bij het raadsvoorstel van het zonnepark Nergena. Het onderzoeksrapport is vanavond besproken in de gemeenteraad (lees hier onze reactie op het rapport). Harry Hindriks heeft aangegeven grote moeite te hebben met de uitkomsten van het rapport en zegt hierover: “ik kan mij er niet mee verenigen dat de heer Van der Beek op onrechtmatige gronden is beperkt in zijn stemrecht en daarmee in de uitoefening van zijn taak en fundamenteel recht als volksvertegenwoordiger. Als ik raadslid was, zou ik in alle onderdelen tegen dit in meerdere opzichten juridisch onjuiste en daarmee onrechtmatige AKD-rapport hebben gestemd. Als fractievolger kan ik tegen dit onrecht slechts ‘nee’ zeggen door ontslag te nemen.”

Terugblik
Sinds 17 april 2015 was Harry Hindriks (67) actief als fractievolger voor de fractie van de ChristenUnie Ede. Gedurende deze periode was hij ook nog een korte tijd waarnemend raadslid tijdens het ziekteverlof van raadslid Sandra Kooij. Harry blikt terug: “Ruim vijf jaar heb ik namens de ChristenUnie als fractievolger en gedurende een korte periode ook als raadslid in de gemeenteraad mogen verkeren. Ik zie daar zowel binnen als buiten de ChristenUnie-fractie met veel genoegen en voldoening op terug.”

Fractievoorzitter Cora Otter reageert op het aangekondigde vertrek van Harry: “In de fractie hebben we Harry leren kennen als iemand die zich inzet voor recht en gerechtigheid. Harry heeft de afgelopen jaren veel werk voor de fractie verzet. Zijn enorme dossierkennis, met name op het juridische terrein, en zijn jarenlange ervaring als ambtenaar heeft ons als fractie veel geholpen. We vinden het dan ook jammer dat hij deze beslissing neemt, maar kunnen deze niet anders dan respecteren.”  

Vervanging
Met het aangekondigde vertrek van Harry Hindriks en het eerdere afscheid van Jaap Helmond heeft de fractie in Arie Barendrecht (29) en Annemieke Stam (41) goede opvolgers gevonden. In de komende tijd zullen zij zich verder voorstellen.

Lees hier de volledige ontslagbrief van Harry Hindriks.

Voor meer informatie: Cora Otter, fractievoorzitter
E. cora.otter@ede.nl

Labels: , ,