Helpen en leren bij de Waalgaard in Weurt

202009-TV-spot-TK-verkiezingen-26.jpg
portretniek.png Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
Door Niek van den Brink, Dirjanne van Drongelen op 22 september 2020 om 10:20

Helpen en leren bij de Waalgaard in Weurt

Op 1 september deed Frank de Gram een oproep om te komen helpen met peren plukken in de Waalgaard in Weurt. Door Corona waren er onvoldoende plukkers om dit werk te doen, met als gevolg dat de perenoogst verloren dreigde te gaan. Dirjanne van Drongelen en Niek van den Brink gingen op deze uitnodiging in en kregen daarnaast een korte uitleg over plannen voor een voedselbos.

Voedselbos
De perenboomgaard met 4700 bomen wordt de komende jaren omgevormd tot voedselbos. Met de perenoogst van dit jaar, mede mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers, ontstaat er financiële ruimte om deze omvorming tot voedselbos mogelijk te maken. Een voedselbos levert een hogere biodiversiteit ten opzichte van een gewone boomgaard. Als er door middel van een goede biodiversiteit een gezond ecologisch evenwicht ontstaat, dan helpt de natuur zélf bij het tegengaan van plagen en bij een goede opbrengst.

Strokenteelt
Bij de Waalgaard worden de principes van voedselbossen gecombineerd met strokenteelt. De bomen blijven in stroken staan zoals in een klassieke boomgaard, maar nu met meer ruimte tussen de bomen en een gemêleerde onderbegroeiing. De wortels van deze onderbegroeiing halen mineralen uit de bodem waar de bomen weer van kunnen profiteren. Door de aanleg van stroken blijft het oogsten relatief gemakkelijk en kan er per strook variatie worden aangebracht zonder het overzicht te verliezen.

Zoeken naar nieuwe manieren
Natuurinclusieve landbouw is een onderwerp wat landelijk in de belangstelling staat. Toch wordt er nog niet veel mee gewerkt. Het is daarom goed dat de handschoen wordt opgepakt om te zoeken naar dat evenwicht in ecologische systemen en te zoeken naar goede verdienmodellen. Dit is nodig om het aandeel van deze vorm van landbouw op de langere termijn te kunnen vergroten. Naast de ecologische systemen is er ook aandacht voor een inclusieve arbeidsmarkt. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden actief betrokken en ingezet in het (te ontwikkelen) voedselbos in Weurt. Ook worden zij geschoold in de principes van een goed werkend voedselbos zodat zij die ook elders kunnen gaan toepassen.

Na 3 uurtjes helpen in de boomgaard gingen wij met een goed gevuld tasje peren weer terug naar Ede. Toevallig of niet stond diezelfde avond een presentatie van de Heerenboeren op het programma. Dat voedsel ‘leeft’ is wel duidelijk. Dikke kans dat de opgedane kennis van het perenplukken nog eens van pas gaat komen bij het politieke werk in Ede.  

Niek van den Brink, E. niek.van.den.brink@ede.nl
Dirjanne van Drongelen, E. dirjanne.van.drongelen@ede.nl 

Labels: , , , ,