Mondelinge vragen n.a.v. artikel ‘Lockdown leidt in Ede tot veel overlast'

Coronatijd 1.jpg
Sandra Kooij - Portretfoto.png
Door Sandra Kooij op 8 oktober 2020 om 20:33

Mondelinge vragen n.a.v. artikel ‘Lockdown leidt in Ede tot veel overlast'

De lockdown, die tussen maart en juli plaatsvond, heeft in Nederland, en ook in Ede, geleid tot onbedoelde neveneffecten. Een effect wordt duidelijk in een krantenartikel in de Gelderlander van 14 september jl. onder de kop ‘Lockdown leidt in Ede tot veel overlast van jongeren, burenruzies en onderlinge irritaties’.Gemeente en politie kregen veel meldingen van overlast binnen. De Coronamaatregelen zijn moeilijk, ook jongeren die juist ruimte en vrijheid nodig hebben om zich te ontwikkelen. Verveling kan dan al gauw tot overlast leiden. Raadslid Sandra Kooij-van Roekel greep het vragenuurtje aan om het college te bevragen of we n.a.v. deze conclusies leringen trekken voor een eventuele 2e lockdown.

Opvallend is dat de overlast van jongeren in Ede niet minder is geworden sinds de eerste versoepelingen van de Coronamaatregelen in mei. Integendeel, er zijn signalen dat de maatschappelijke onrust, zoals onderlinge irritaties alleen maar is toegenomen. Op 28 mei jl. heeft de ChristenUnie via mondelinge vragen aandacht gevraagd om jongeren zelf mee te laten denken over de mogelijkheden voor invulling van deze Coronatijd. We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren ook in deze periode veilig kunnen opgroeien in Ede en zich gezien en gewaardeerd weten.

De ChristenUnie is blij dat de gemeente de signalen goed in de gaten houdt en de gevolgen van Corona bijhoudt in de Sociale Monitor Covid-19. De maatschappelijke onrust komt ook hierin duidelijk naar voren.

In Nederland is er op dit moment helaas een tweede golf van Corona-besmettingen. De maatregelen zijn weer aangescherpt. Als het aantal besmettingen niet naar beneden gaat, zal misschien zelfs een tweede lockdown nodig zijn. Tegen deze achtergrond en in de context van het voornoemde artikel [1] heb ik namens de ChristenUnie de volgende vragen aan het college:

1. Zijn de gevolgen van de Coronamaatregelen, als het gaat om verveling en overlast onder jongeren, ook op wijk- en buurtniveau bekend?

2. Worden er nog aanvullende initiatieven opgepakt voor jongeren en hoe zijn zij zelf en de organisaties die met deze jongeren werken (zoals bv Malkander en Youth For Christ) hierbij betrokken? 

3. Wat zijn de lessen die we kunnen leren uit de gevolgen van de eerste lockdown? En welke acties worden daar door de gemeente op ingezet?

4. Hoe worden actieve inwoners (zoals bv. buurtvaders), burgerinitiatieven en wijkcommunities betrokken bij het voorkomen van en reageren op de onrust onder jongeren in de wijken van Ede

5. Is de capaciteit bij politie en handhaving voldoende om adequaat te kunnen reageren op overlast, mocht dat toch nodig zijn?

Ede, 8 oktober 2020
Sandra Kooij-van Roekel, raadslid
E. sandra.kooij@ede.nl 


Bijlagen

Deel dit bericht

Labels: , , ,