Berichten over mondelinge vragen

 1. onderwijs 624x270
  portretdaan.png
  Door Daan Weststrate op 24 februari 2022

  Raad maakt geld vrij voor investeringen in luchtkwaliteit klaslokalen

  Tijdens de gemeenteraadsvergadering van vanavond heeft de gemeenteraad unaniem besloten om vrijgekomen krediet van ruim 2 ton te gebruiken om de luchtkwaliteit in klaslokalen in het basisonderwijs te verbeteren d.m.v. luchtventilatie en luchtfiltratie. Een voorstel daartoe werd ingediend door raadslid Daan Weststrate en werd mede ingediend door alle raadsfracties. 

  Lees verder
 2. Basisonderwijs
  portretdaan.png
  Door Daan Weststrate op 14 januari 2022

  Mogelijk luchtreinigers in Edese klaslokalen na mondelinge vragen

  Op 10 januari jl. zijn de lessen in basisscholen en middelbare scholen weer opgestart. Het is fijn dat kinderen hun vriendjes en vriendinnetjes weer zien en weer fysiek les krijgen van de meester, juf of eigen docent. Tegelijkertijd leven er bij ouders, leerkrachten en docenten zorgen over het openen van de scholen in het licht van de hoge besmettingscijfers van de laatste periode. Dat was voor mij raadslid Daan Weststrate de reden om hierover vragen te stellen in het vragenuurtje tijdens de gemeenteraadsvergadering.  

  Lees verder
 3. Coronatijd 1.jpg
  Sandra Kooij - Portretfoto.png
  Door Sandra Kooij op 8 oktober 2020

  Mondelinge vragen n.a.v. artikel ‘Lockdown leidt in Ede tot veel overlast'

  De lockdown, die tussen maart en juli plaatsvond, heeft in Nederland, en ook in Ede, geleid tot onbedoelde neveneffecten. Een effect wordt duidelijk in een krantenartikel in de Gelderlander van 14 september jl. onder de kop ‘Lockdown leidt in Ede tot veel overlast van jongeren, burenruzies en onderlinge irritaties’.Gemeente en politie kregen veel meldingen van overlast binnen. De Coronamaatregelen zijn moeilijk, ook jongeren die juist ruimte en vrijheid nodig hebben om zich te ontwikkelen. Verveling kan dan al gauw tot overlast leiden. Raadslid Sandra Kooij-van Roekel greep het vragenuurtje aan om het college te bevragen of we n.a.v. deze conclusies leringen trekken voor een eventuele 2e lockdown.

  Lees verder
 4. 20200507 Dak- en thuislozen.jpg
  Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
  Door Dirjanne van Drongelen op 8 mei 2020

  ChristenUnie wil ook komende winter fatsoenlijke opvang voor daklozen

  Afgelopen winter is halsoverkop een nachtopvang gestart voor dak- en thuislozen die om uiteenlopende redenen niet in aanmerking kwamen voor één van de andere voorzieningen die Ede heeft; de zogenaamde 'Pilot Buitenslapers'. Vorige maand is het evaluatierapport van deze pilot uitgekomen. Het college heeft besloten de aanbevelingen uit het rapport over te nemen wat betekent dat er voor een deel van de doelgroep, die nu gebruik maakt van de noodopvang komende winter, geen plek is in Ede. Raadslid Dirjanne van Drongelen heeft daar tijdens de raadsvergadering van gisteravond mondelinge vragen over gesteld aan het college. 

  Lees verder