Verkamering van gezinswoningen: studenten zijn het probleem niet

20131016 Opening studentenwoningen KennisCampus - 1
Niek van den Brink - Portretfoto.png
Door Niek van den Brink op 15 oktober 2020 om 21:49

Verkamering van gezinswoningen: studenten zijn het probleem niet

Raadslid Niek van den Brink blikt tijdens de behandeling van dit onderwerp terug op zijn eigen studententijd: “13 jaar geleden kwam ik te wonen in een drive-in woning in Veldhuizen. Ik woonde met 3 andere studenten en tevens vrienden in een huis die we huurden van een huisjesmelker. Precies deze situatie gaan we nu moeilijker maken met voorliggend voorstel. Verkamering wordt vergunningsplichtig.”  Lees hier de bijdrage van Niek terug.

Studentenhuizen
Ten tijde dat ik in een studentenhuis woonde in Veldhuizen, bestonden de studententorens aan de Zandlaan nog niet. Tientallen studentenhuizen popten op in alleen al de Horstenwijk. En er moet gezegd worden, dat was niet altijd optimaal voor de buurt. Toen ik in het studentenhuis trok, trof ik een tuin aan waar de bereklauw 2 meter hoog stond. We waren studenten en door het stellen van andere prioriteiten duurde het maanden voordat we de stoute tuinhandschoenen aantrokken. 

Positieve bijdrage studenten in de wijk
Toch waren de studentenhuizen lang niet altijd overlast gevend. Veel studenten voelden zich verantwoordelijk voor hun buurt en gedroegen zich netjes. Er zijn mooie verhalen bekend van studenten die oud-en-nieuw vierden met hun buren, een bewijs dat goed contact met de buren zeker mogelijk was. Ook doen veel studenten, ook vandaag de dag, vrijwilligerswerk om iets terug te doen voor Ede studentenstad. Ook wordt het nog wel eens positief gezien dat studenten een ander dag-nachtritme hebben zodat er meer ogen in de wijk zijn in de late uurtjes. Studenten in de wijk zijn dan vaak ook een verrijking voor Ede. De sleutel zit ‘m dan ook in de juiste mensen met de juiste afspraken.

Huisjesmelker versus betrokken huisbaas
Huisjesmelkers die zich niet verantwoordelijk voelen voor de buurt zijn het probleem. Goed dat we dat aan banden leggen met dit voorstel ‘Parapluplan wonen’. Er zijn met de studentenflats op de Zandlaan fors meer studentenkamers gekomen waardoor de noodzaak van studentenhuizen in gewone woonwijken is afgenomen. Toch zou ik het college willen meegeven dat studenten verspreid over de stad ook een positieve invloed kan hebben, zoals eerder genoemd. Cruciaal daarbij is een huisbaas die betrokken is, verantwoordelijkheid neemt voor goed onderhoud, en die verantwoordelijk is dat gemaakte afspraken met de buurt gehandhaafd worden. Laten we die voorwaarden goed meewegen als er een vergunningsaanvraag komt voor verkamering.

Woningsplitsing
Tot slot, splitsing van huizen kan een goede bijdrage leveren aan de woningnood. Villa’s die omgebouwd worden tot meerdere appartementen moeten we toejuichen, mits het enigszins passend is. We verzoeken het college om bij vergunningsaanvraag voor splitsing flexibiliteit te betrachten omdat de woningnood hierom vraagt.

Niek van den Brink
E. niek.van.den.brink@ede.nl 

Deel dit bericht

Labels: , , , ,