Een betaalbare woning in Ede vinden, binnenkort weer haalbaar?!

condominium-690086_1920.jpg
Niek van den Brink - Portretfoto.png
Door Niek van den Brink op 11 december 2020 om 07:45

Een betaalbare woning in Ede vinden, binnenkort weer haalbaar?!

Het is voor veel mensen met een bescheiden inkomen lastig om aan een passende woning te komen. Als je wilt huren zijn de wachtlijsten lang en als je wilt kopen heb je te maken met hele hoge huizenprijzen. In Ede zijn we daarom bezig met twee ‘instrumenten’ om goedkope woningen beschikbaar te krijgen en te houden voor mensen met een bescheiden inkomen. Deze instrumenten heten ‘doelgroepenverordening’ en ‘koopgarant’. Raadslid Niek van den Brink legt uit waarom de ChristenUnie blij is met deze maatregelen.

Doelgroepenverordening
In de doelgroepenverordening  wordt bepaald voor welke doelgroep opgeleverde nieuwbouwwoningen (in de segmenten sociale huur, middeldure huur en sociale koop) bedoeld zijn. De doelgroep wordt gedefinieerd aan de hand van het inkomen. Hierdoor is beter gewaarborgd dat goedkopere woningen ook daadwerkelijk terecht komen bij de doelgroepen die er qua inkomen het beste bij passen. Daarnaast wordt in de doelgroepenverordening de instandhoudingstermijn bepaald. Woningen mogen voor een langere periode niet boven een huur- of koopprijs uitkomen zodat bij verhuizingen de woning weer voor een laag bedrag kan worden aangeboden aan de volgende bewoner.

Koopgarantregeling
Woningen die verkocht worden middels koopgarant worden aangeboden voor een gereduceerde koopsom en zijn beschikbaar voor mensen met een inkomen tot €50.000. Woningen die in de markt bijvoorbeeld voor 2,5 ton verkocht kunnen worden, worden met korting aangeboden. Dan kan een huis voor die mensen voor 2 ton aangeboden worden waardoor het voor velen wèl mogelijk wordt om een hypotheek af te sluiten en het huis te kopen. Bij een waardestijging of waardedaling wordt de winst of verlies bij verkoop gedeeld met de gemeente. De gemeente koopt het huis en verkoopt het weer met korting door aan de volgende. Koopgarant is een uitkomst voor mensen die net teveel verdienen om in een sociale huurwoning te mogen, maar te weinig om een fatsoenlijke hypotheek te kunnen afsluiten.  

Woonruimteverdeling
Met deze instrumenten zorgen we ervoor dat goedkopere woningen beschikbaar zijn en blijven voor mensen met een bescheiden inkomen. Dit betekent dat we ingrijpen in de markt. Doen we dat niet, dan kiezen ontwikkelaars vaak voor winstmaximalisatie (hogere huren bij mutaties) of vliegt de prijs van koopwoningen de lucht in bij verkoop, door waardestijging. De ChristenUnie is blij dat we zo de scherpe randen van de ‘markt’ kunnen ‘vijlen’.

Meer woningen
We kunnen met deze instrumenten zorgen dat de juiste mensen in aanmerking komen voor de goedkopere woningen maar daarmee zijn nog niet alle problemen voorbij. Als we te weinig van dit soort woningen bijbouwen, komen maar weinig mensen in aanmerking voor een goedkope woning. Daarom moeten we erop blijven toezien dat bij elke planontwikkeling substantieel gebouwd wordt voor deze doelgroep.

Niek van den Brink, raadslid
E: niek.van.den.brink@ede.nl 

Deel dit bericht

Labels: ,