Resultaten van onderzoek naar biomassa

renewable-energy-5166438_1920.jpg
portretbram.png
Door Bram van der Beek op 15 december 2020 om 21:51

Resultaten van onderzoek naar biomassa

Als fractie van de ChristenUnie Ede kregen we vorig jaar na de zomer het aanbod van een lid om zich te verdiepen in het onderwerp biomassa. Hierdoor konden wij dieper ingaan op een steeds controversiëler wordend onderwerp. Het was een dynamisch onderzoek, waar één van de belangrijkste opbrengsten is geweest dat de fractie van de ChristenUnie in Ede veel heeft kunnen sparren naar aanleiding van de gelezen documenten en gehouden interviews. Het onderzoek kunt u hier lezen. Met deze blog bespreekt Bram van der Beek namens de fractie de belangrijkste punten.

Opmerkingen vooraf
Voordat wij dieper ingaan op de situatie in Ede is het belangrijk om een aantal zaken te benoemen.

 • We proberen een lastig onderwerp toegankelijk te maken. We hebben daarom niet gekozen voor een wetenschappelijk onderzoek. We beperken ons tot de Edese situatie mede omdat deze al complex genoeg is.
 • We hebben geen ‘blanco’ papier voor ons liggen waarop we de ideale situatie kunnen uittekenen. We hebben te maken met in het verleden gemaakte afspraken die hebben geresulteerd in het huidige systeem. Dat is ons vertrekpunt van het onderzoek geweest.

Is biomassa duurzaam?
Als eerste vragen wij ons af of biomassa eigenlijk wel duurzaam is. Kort door de bocht is ons antwoord: ‘onder strikte voorwaarden kan biomassa duurzaam zijn’. Biomassa kan een schakel zijn om stapje voor stapje te komen tot een compleet schone energievoorziening. Biomassa moet volgens ons aan de volgende voorwaarden voldoen om duurzaam te kunnen zijn:

 • De herkomst van de biomassa moet ‘duurzaam’ zijn.
 • De biomassa moet zo hoogwaardig mogelijk worden ingezet.
 • De biomassa moet op een verantwoorde manier worden beheerd en geoogst?
 • De uitstoot moet zo veel mogelijk worden beperkt.
 • De context waarin biomassa wordt gebruikt moet ‘duurzaam’ zijn.

We gaan hieronder nader in op deze punten, en beschrijven de punten die onze aandacht hebben.

De herkomst
De herkomst van biomassa is belangrijk. Er zijn namelijk duurzame en niet-duurzame manieren om biomassa te verkrijgen. Doordat de markt groter is geworden is hierdoor sprake van meer marktwerking waarin ook slechtere partijen biomassa en/of van minder duurzame kwaliteit beschikbaar zijn.

 • Wij vinden het belangrijk dat er jaarlijks een rapportage komt waarin de herkomst van de aangeleverde biomassa staat beschreven.
 • De gemeente moet transparanter worden over de biomassa die zij aanlevert. Als deze uit de natuur komt willen wij weten of het beheer duurzaam is ingericht.

De uitstoot
De uitstoot van biomassacentrales is de afgelopen tijd veelvuldig in het nieuws geweest. Wat ons betreft komt dat met name vanwege het gebrek aan transparantie en duiding. Wat is bijvoorbeeld het aandeel van de uitstoot van biomassacentrales in vergelijking met de totale hoeveelheid luchtvervuiling? Ook is er veel onzekerheid over de uitgevoerde controles en of die metingen wel de werkelijke situatie weergeven. Wel is er een kanttekening te plaatsen: deze centrales hebben te maken met uitgebreide regelgeving, controles en zijn verplicht filters te hebben. Het kan altijd beter maar particuliere binnen- en buiten kachels, met gezamenlijk meer uitstoot, staan minder in de publieke belangstelling.

 • Wij willen meer duidelijkheid over wat er precies wordt uitgestoten en hoe er wordt omgegaan met stookproblemen. Zo wordt het voor omwonenden en ons duidelijker wat er precies gebeurt.

Het systeem
De warmte van biomassaverbranding wordt in Ede afgegeven aan een warmtenet. Een warmtenet werkt het effectiefst als dat wordt toegepast in een situatie met een hoge warmtevraag. Als je weinig vraag hebt is het niet effectief om door kilometerslange leidingen heet water te transporteren. Het energieverlies is dan groot. Helaas worden er in Ede goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen op het warmtenet aangesloten. En dat is dus niet efficiënt.

 • Wij vinden dat nieuwe woningen (die goed geïsoleerd zijn en weinig warmtevraag hebben) niet meer moeten worden aangesloten op het warmtenet.

Afsluitend
Biomassa kan een duurzame schakel zijn om stap voor stap te komen tot een compleet schone energievoorziening. Ultiem hebben wij biomassa niet meer nodig. Alternatieven daarvoor worden door het Warmtebedrijf dan ook al onderzocht. In de tussentijd zijn wij kritisch om deze vorm van verwarming zo duurzaam mogelijk te laten zijn.

Bram van der Beek, raadslid
E: bram.van.der.beek@ede.nl 

Labels: , ,