Studeren in coronatijd: hoe ga je daarmee om?

people-2557396_1920.jpg
portretdaan.png
Door Daan Weststrate op 17 december 2020 om 07:45

Studeren in coronatijd: hoe ga je daarmee om?

De bijzondere tijd die het corona-virus met zich meebrengt, houdt al heel wat maanden aan. Waar we in maart dacht dat het wellicht voorde zomervakantie wel weer zou afnemen, neemt het in het nieuwe cursusjaar alleen maar een grotere omvang aan. Studeren in coronatijd: hoe ga je daar als student mee om? Om op deze vraag antwoord te krijgen, ging raadslid Daan Weststrate samen met fractievolger Arie Barendrecht met studenten in gesprek over de belemmeringen in het wonen en studeren in Ede.

Om hierachter te komen, is het goed om dit jongeren en studenten zelf te vragen. Afgelopen mei stelde ik tijdens een gemeenteraadsvergadering mondelinge vragen aan het college. Daan Weststrate: “Na een oproep van premier Mark Rutte in mei heb ik het college gevraagd op welke manier zij een rol zien voor jongeren en studenten om mee te denken over specifieke invullingen in deze coronatijd”. Wat de ChristenUnie betreft zou het goed zijn wanneer jongeren meer kunnen meedenken over hoe er in onze gemeente verder invulling gegeven wordt aan maatregelen voor bijvoorbeeld scholen en sportverenigingen maar ook concreter input aanleveren over onderwerpen als mentaal welzijn en eenzaamheid onder jongeren”.

Omdat ik mij afvroeg welke ervaringen jongeren en studenten concreet hebben opgedaan in de afgelopen negen maanden, ben ik met verschillende van hen in gesprek gegaan. Vragen die ik beantwoord wilde krijgen, waren: “Hoe is het om nu om te studeren? Wat is het verschil om in Ede op kamers te zitten met een jaar geleden? Hoe volg je het onderwijs? Wat mis je in deze situatie het meest?

Daan Weststrate: “In gesprekken namen ze me eerst mee hoe het begon. Eenmaal geslaagd voor het voortgezet onderwijs, is toch in veel gevallen de volgende stap een vervolgstudie. Eerstejaars hebben in de afgelopen maanden hun centrale eindexamens niet ‘hoeven’ te maken en kregen ‘plots’ te horen dat ze geslaagd waren. Er was daarna, vanzelfsprekend, geen ruimte voor examenfeestjes of een feestelijke diplomering. Ondertussen keken deze studenten al uit naar hun nieuwe studie: introductiekampen werden ingekort of gingen helemaal niet door. Introtijd, kennismakingsavonden en ontgroening: alles ging anders dan van te voren gedacht. En hoe ga je daarmee om?”

Studentenleven
In gesprekken met bestuursleden van twee studentenverenigingen uit Ede, Ichthus Ede en Navigators Studentenvereniging Ede (NSEde), komt naar voren dat het echt een uitdaging is om je draai te vinden in deze tijd. Je bent jong en je wilt wat en je bent klaar om een nieuwe fase van je leven en studie te beginnen maar opeens gaat het allemaal anders dan grofweg een jaar geleden gedacht. “Jongeren zien anderen nu, net als eigenlijk iedereen, veel meer online dan in het echt. Dat doet wat met ze. Ze haken makkelijker af, de betrokkenheid op elkaar en op school of de vereniging wordt op de proef gesteld”. In de tijd zie je wel dat studenten weer makkelijker even ‘thuis’ gaan wonen. Dit geeft wel aan dat eenzaamheid onder jongeren en studenten in deze tijd een belangrijk onderwerp is. “Zeker voor eerstejaars die nog geen netwerk of vrienden hebben opgedaan binnen een vereniging of studie is echt alles nieuw en kun je zo op jezelf aangewezen worden. Het is dus belangrijk om ook in deze situatie om je heen te kijken en je studie- of huisgenoten te vragen hoe het gaat en anders gewoon te appen of te bellen om in ieder geval contact te houden”.

Onderwijs
Welke aanpassingen worden er gedaan door de CHE om het voor studenten zo goed mogelijk studeren is en er zo weinig mogelijk oponthoud is? Hierover spraken Daan en Arie verder met Henri Dekker, student-assessor van de CHE. Als student-assessor is hij in dienst van het College van Bestuur (CvB) om, vanuit studentenperspectief, mee te kijken met de besluitvorming binnen de CHE. Dus ook over de aanpak van het coronavirus door de CHE als onderwijsinstelling. Daan Weststrate: “Het is goed om te horen dat de CHE in gesprek is gegaan met studenten, medewerkers, studentenverenigingen om samen te kijken wat nodig is om de kwaliteit van onderwijs op peil te houden via andere kanalen dan de gebruikelijke. Het is indrukwekkend om te zien dat er op zo’n korte tijd zoveel is ingezet en aangepast om het onderwijs op een goed niveau voort te kunnen zetten zodat de situatie niet hoeft te leiden tot studievertraging. Er komen in een tijd als deze gelukkig ook wel mooie en nieuwe ontwikkelingen m.b.t. onderwijsvernieuwing naar boven”.

Hoe nu verder?
We blijven graag in contact met jongeren en studenten in Ede om te horen hoe zij deze periode ervaren, waar ze tegenaan lopen, wat goed gaat, enz. We zouden afgelopen donderdag in gesprek gaan met de Studentenhogeschoolraad (SHR) van de CHE om te horen hoe de belangenbehartiging vanuit de studenten in deze periode wordt aangewend om het onderwijsaanbod af te stemmen op de behoefte van de student. Helaas werd maandagavond de lock-down afgekondigd en hebben we onze afspraak verzet tot begin volgend jaar. Wordt dus vervolgd.

Mocht jij zelf hier nog eens over door willen spreken of heb je goede ideeën voor ons? Geef ze gerust aan mij door.

Daan Weststrate, raadslid
E. daan.weststrate@ede.nl

Labels: , , ,