Kiezen voor wat echt telt: Wonen

2021 02 blog wonen.jpg
Niek van den Brink - Portretfoto.png
Door Niek van den Brink op 9 maart 2021 om 07:45

Kiezen voor wat echt telt: Wonen

Heel veel mensen komen maar moeizaam aan een passende woning. Dit terwijl een dak boven je hoofd en een plek dat je ‘thuis’ kunt noemen essentieel is voor een goed leven. Ik weet uit eigen ervaring dat het vinden van een woning erg lastig kan zijn. 

Daarom gaat de ChristenUnie voor de volgende hoopvolle keuze: ‘Wij knokken voor de kansen van starters en jonge gezinnen op de woningmarkt. En ook voor meer woningen waarin mensen waardig ouder kunnen worden. Voor een gezonde woningmarkt, waarbij onrechtvaardige verschillen tussen kopers en huurders verdwijnen en iedereen een betaalbaar en duurzaam huis kan vinden.’

Samen bouwen aan een land waar het goed wonen is

Heel veel mensen komen maar moeizaam aan een passende woning. Dit terwijl een dak boven je hoofd en een plek dat je ‘thuis’ kunt noemen essentieel is voor een goed leven. Ik weet uit eigen ervaring dat het vinden van een woning erg lastig kan zijn. Ik was aan het einde van mijn studie en had nog geen uitzicht op een vaste baan. Laat staan dat ik geld had om in te leggen voor een woning. Ik was aangewezen op een sociale huurwoning maar had nog amper wachttijd opgebouwd om snel in aanmerking te komen. Mijn vrouw en ik begonnen in een soort bakhuisje, woonden vervolgens anti-leegstand en konden met geluk door loting terecht in een sociale huurflat. De huizenzoektocht heeft ons veel hoofdbrekens opgeleverd, hoewel mijn vrouw er knap rustig onder bleef.

Onze woningzoektocht dateert van het jaar 2010-2012. Ook toen was er schaarste en sindsdien is de schaarste alleen nog maar toegenomen! De markt, waar te lang op is vertrouwd, bleek niet in staat om zelfstandig de problemen op te lossen. Omdat er in elke sector behoefte is aan woningen, bouwt de markt vooral in die prijsklasse waar de combinatie van vraag en rendement het beste uitpakt… voor de ontwikkelaars. Ruime gezinswoningen die voor 4 of 5 ton worden aangeboden. Het komt veel voor. Deze woningen worden goed verkocht, maar voor bepaalde groepen is er veel te weinig aanbod: Starters, huurders en senioren. Of mensen die willen doorstromen maar waarvoor geen passend alternatief is. Meer bouwen is maar een deel van de oplossing. Passend bouwen is ook nodig!

Ik ben blij dat de ChristenUnie ervoor kiest om in te grijpen. In de plannen van de ChristenUnie wordt de verhuurdersheffing afgeschaft, zodat woningcorporaties meer slagkracht hebben voor het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen. Er wordt 1 miljard geïnvesteerd voor seniorenwoningen in passende woonvormen. Er wordt ingezet op binnenstedelijke bouw, zodat we zoveel mogelijk groen kunnen handhaven. Het transformeren van panden wordt aantrekkelijker gemaakt door de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor beleggers die gebouwen willen transformeren. Gemeenten kunnen een leegstandbelasting gaan heffen. De huurprijsbescherming wordt, zeker nu de woningnood zo groot is, uitgebreid naar huurhuizen voor middeninkomens. Klimaatbestendig bouwen wordt beter geborgd.

De ChristenUnie bruist van de ideeën om de wooncrisis te lijf te gaan. Hoewel we veel hulp kunnen gebruiken vanuit landelijke regelgeving, zitten wij in Ede niet stil totdat Den Haag de goede wegen inslaat. Vanuit onze eigen rol als volksvertegenwoordigers doen we er alles aan om de ergste nood in onze gemeente te ledigen. Te midden van een politieke context die nog veel leunt op de ‘markt’.

We hebben percentages afgesproken voor diverse type woningen om zo sturing te geven aan de markt. Ik heb mij ingespannen om flink werk te maken van het transformeren van leegstaande (kantoor)panden. Samen met mijn collega Bram van der Beek zorgen we ervoor dat er beleid wordt ontwikkeld voor CPO. Een manier van bouwen waarbij de ideeën voor woningbouw niet bij de ontwikkelaar begint, maar bij groepen mensen die zich hebben verenigd rond een specifieke woonwens… Een greep uit de maatregelen die we hebben genomen en waar de invloed van de ChristenUnie zichtbaar is.

In artikel 22 van de Grondwet staat: “Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.” Deze zorg neemt de ChristenUnie zeer serieus. In Den Haag en in Ede. Laten we samen bouwen aan land waar het goed wonen is.

Niek van den Brink
E: niek.van.den.brink@ede.nl 

Deel dit bericht

Labels: ,