Inzet tegengaan dak- en thuisloosheid verbetert langzamerhand

man-g9448146cf_1280.jpg
Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
Door Dirjanne van Drongelen op 19 november 2021 om 10:05

Inzet tegengaan dak- en thuisloosheid verbetert langzamerhand

Op donderdag 18 november sprak de gemeenteraad opnieuw over de visie op maatschappelijke opvang in onze regio. Vorig jaar juli kwam al een voorstel naar de raad. Omdat het debat hierover voor veel onduidelijkheid zorgde werd er toen niet over gestemd. Hoe dat ging leest u hier.  
In het afgelopen jaar is er onder andere door het organiseren van werkconferenties ingezet op een aangepast voorstel, waar nu dus ook in de raad over gesproken is. Namens de ChristenUnie voerde Dirjanne van Drongelen het woord.

Lees hieronder de punten waar zij aandacht voor heeft gevraagd.

De ChristenUnie is dankbaar voor de inzet vanuit de gemeente, zorgaanbieders, hulpverleners én vrijwilligers rondom mensen die te maken hebben met dak- en thuisloosheid. Dat gezegd hebbende zijn er bij ons ook punten van zorg.

  1. De vorige keer dat we in de gemeenteraad spraken over de visie op maatschappelijke opvang en de kaders die we daar als gemeente voor willen hanteren was het juli 2020. Dat is 16 maanden geleden. Dat het zolang heeft geduurd om met een aangepast voorstel te komen heeft de verwachtingen verhoogd. Ondertussen is er in de uitgangspunten zelf weinig veranderd. Zo lijkt er nog steeds ingezet te worden op regiobinding, alhoewel de toelichting meer recht doet aan welk traject het meeste kans van slagen heeft voor iemand.
  2. De uitgangspunten worden nu in de praktijk al uitgevoerd, maar wat gaat er de komende jaren gebeuren? Hoe worden bijvoorbeeld de lessen die de coronacrisis ons hebben geleerd als het gaat om de opvang van mensen die dak- en thuisloos zijn geïntegreerd? Hoe zorgen we niet alleen nu, maar ook in de toekomst voor voldoende verschillende woonvormen om tegemoet te komen aan wat er nodig is? Zo weten we inmiddels dat de maatschappelijke opvang zoals we die kennen niet voor iedereen een geschikte plek is. En ook dat de noodopvang wel voorziet in een vraag, maar wederom een tijdelijke oplossing is. Daarnaast zouden we graag zien dat de mogelijkheden om aanbesteding gericht te laten zijn op duurzame partnerschappen worden verkend.
  3. We missen de rol van de samenleving in dit geheel. Zolang de samenleving er niet voor open staat in wijken en buurten mensen te ontvangen die misschien net wat ander gedrag vertonen kunnen we in blijven zetten op zo zelfstandig mogelijk wonen, maar heeft dat weinig kans van slagen. Er bestaat nog steeds een stigma rondom dak- en thuisloosheid. Dit staat volwaardig burgerschap, participatie, herstel en kwaliteit van leven in de weg. Een campagne voor destigmatisering zou daarbij kunnen helpen.

Besluitvorming hierover vindt plaats op 9 december.

Dirjanne van Drongelen, raadslid
E: dirjanne.van.drongelen@ede.nl 

Labels: ,