Vragen naar stand proces (her)bestemming voormalig PTC+-gebouw

20190920 Arbeidsmigranten op KennisCampus - PTC+.JPG
portretdaan.png
Door Daan Weststrate op 10 februari 2022 om 22:34

Vragen naar stand proces (her)bestemming voormalig PTC+-gebouw

Twee en half jaar geleden heeft het college toestemming gegeven voor huisvesting van arbeidsmigranten in het voormalig PTC+-gebouw aan de Zandlaan in Ede. Het gebouw zou 2 jaar worden gebruikt om arbeidsmigranten te huisvesten. Onder bepaalde voorwaarden zou deze termijn met drie jaar verlengd kunnen worden. 5 maanden geleden waren deze 2 jaar voorbij en was nog niet voldaan aan de voorwaarden om de termijn te verlengen. Gisteren heeft een schouw plaatsgevonden om te kijken naar de mogelijkheden van het gebouw. Een goed moment om in het vragenuurtje het college te vragen of en zo ja wanneer de overeenkomst beëindigd zal worden.

In de afgelopen periode zijn er gesprekken geweest tussen de onderwijsinstellingen van de KennisCampus, de eigenaar van het pand en de wethouder. Maar tot concrete acties en uitkomsten heeft dit tot nu toe nog niet geleid. Gisteren heeft er een schouw plaatsgevonden om te kijken naar de eventuele mogelijkheden van het gebouw. 

Omdat er nog steeds geen duidelijkheid is en er nog niet is voldaan aan de gestelde voorwaarden tot verlengen hiervan, heb ik over het proces de volgende vragen.

1. In september 2021 is de overeenkomst verlopen. Waarom is de termijn tot op heden nog niet verlengd? Komt dit omdat de eigenaar niet voldoet aan de gestelde voorwaarden tot verlenging?

2. Is het college met mij van mening dat als de eigenaar niet voldoet aan de gestelde voorwaarden de overeenkomst ontbonden moet worden?

3. Welke mogelijkheden ziet het college om dit gebouw te gebruiken voor een invulling die past bij het gebied, de KennisCampus?

4. Gisteren heeft er een schouw plaatsgevonden. Kan het college aangeven hoe en vooral wanneer dit proces afgerond wordt en er duidelijkheid ontstaat?

Hoe nu verder met huisvesting arbeidsmigranten kenniscampus Ede (XON Nieuws) - september 2021

Labels: , ,