Ook Ede zet de knop om

thermostat-gee2c2fd96_1920.jpg
portretjanwillem.png portretarie.png
Door Jan Willem Middelesch, Arie Barendrecht op 12 mei 2022 om 19:30

Ook Ede zet de knop om

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de oplopende energierekening en klimaatverandering. En vooral aandacht voor wat we daaraan kunnen doen. Wij hebben daarom de motie 'Ook Ede zet de knop om' ingediend, volgend op de landelijke campagne 'Zet ook de knop om'. Op 12 mei is deze motie door de gemeenteraad aangenomen.

In de motie - die mede werd ingediend door GroenLinks, Mens en Milieu Ede, D66 en PvdA - roepen wij het college op om:

  • energiebesparende maatregelen te nemen in het Raadshuis en andere door de gemeentelijke organisatie in gebruik zijnde gebouwen (zoals de Gemeentewerf, burgerzaken en het Serviceplein), bijvoorbeeld door minder te verwarmen in de winter, minder te koelen in de zomer, verlichting uit te schakelen in ruimtes die niet worden gebruikt en beeldschermen uit te schakelen wanneer deze niet in gebruik zijn;
  • gebruikers van andere gebouwen die eigendom zijn van de gemeente (bijv. onderwijshuisvesting) te stimuleren zich bij het initiatief aan te sluiten;
  • maximaal toe te werken naar eigen opwek van duurzame energie;
  • de gemeenteraad zo spoedig mogelijk te informeren over de maatregelen die worden genomen.

Waarom deze motie?
Wij hebben deze motie ingediend omdat wij denken dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft richting haar inwoners en ondernemers, omdat het past bij de ambities die Ede heeft (energieneutraal zijn in 2050) en omdat naast besparing ook eigen opwek van duurzame energie bijdraagt aan deze ambitie en aan de landelijke campagne.

Motie aangenomen
Nadat de motie op 21 april oordeelvormend werd besproken, stond deze op 12 mei tijdens de besluitvormende vergadering op de agenda. De motie is aangenomen.

Bijlagen

Labels: , ,