Uit het bestuursakkoord: energie en wonen

Zonnepanelen op dak.jpg
portretbram.png
Door Bram van der Beek op 1 juni 2022 om 14:30

Uit het bestuursakkoord: energie en wonen

Op 30 mei 2022 presenteerden SGP, ChristenUnie, GemeenteBelangen, CDA en PvdA het bestuursakkoord 'Samen werken aan de toekomst'. De komende weken lichten onze fractieleden een aantal onderwerpen uit. Vandaag deel 2, het woord is aan raadslid Bram van der Beek.

De woningproblemen gaan we slim aanpakken: met nadruk op starters, ouderen én betaalbare woningen.

Met deze coalitie is er de wil om goed voor onze omgeving en toekomst te zorgen. Door ons gebruik te verminderen, onze behoeften duurzamer dichterbij te produceren en door dat te doen op een eerlijke, sociale en rechtvaardige manier.

  • We gaan vol voor energiebesparing. We ondersteunen huurders, particulieren en bedrijven om concrete stappen te zetten. We ondersteunen met informatievoorziening, ontzorging en financiering.
  • De omslag naar duurzame energie en energiebesparing wordt nog nadrukkelijker aangepakt vanuit het oogpunt van verschillen in inkomen en investeringsmogelijkheden. Iedereen moet kunnen meedoen met de energietransitie.
  • We nemen onze verantwoordelijkheid door duurzame energie productie te ontwikkelen. Voor zonnepanelen gaan we als gemeente geschikte locaties als bijvoorbeeld parkeerplaatsen, bermen en stortplaatsen aanjagen.
  • De woningproblemen gaan we slim aanpakken: met nadruk op starters, ouderen en betaalbare woningen. Daarbij zorgen we dat de identiteit van onze dorpen voorop staan.
  • We gaan meer ruimte bieden aan groene, socialere, innovatievere en toekomstbestendigere woningbouw. We gaan dat met elkaar als bouwers, gemeente en inwoners vormgeven.
  • We gaan het landschap en de natuur versterken. We zorgen voor budgetten om landschappen te herstellen, en we ondersteunen de boeren in hun streven naar het verbinden van landbouw, natuur en biodiversiteit.

Labels: , ,