Raadsvragen over tekort aan openbare toiletten

pexels-tim-mossholder-1722196.jpg
portretcora.png
Door Cora Otter op 12 januari 2023 om 09:00

Raadsvragen over tekort aan openbare toiletten

Ede is een gemeente die graag ‘inclusief’ wil zijn, waar iedereen zo goed mogelijk mee kan doen in de samenleving. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat er voldoende openbare toiletten zijn. Na een eerder aangenomen motie scoort Ede nog steeds slecht met de toiletnorm. Reden voor Cora Otter om samen met Gemeentebelangen Ede raadsvragen te stellen aan het college. 

Ede is een gemeente die graag ‘inclusief’ wil zijn, waar iedereen zo goed mogelijk mee kan doen in de samenleving. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat er voldoende openbare toiletten zijn. Want het ontbreken van voldoende toegankelijke toiletten betekent voor veel inwoners een drempel om te deur uit te gaan en deel te nemen aan het maatschappelijke leven.

De Maag Lever Darm Stichting heeft een toiletnorm ontwikkeld. Wat de stichting het liefst wil is een toiletnorm verankeren in de (Omgevings)wet. Die norm schrijft voor dat om de 500 meter in winkelcentra en drukke voetgangersgebieden een openbaar toilet of opengesteld toilet moet komen. In aansluiting daarop is in de Gemeenteraad Ede in juli 2021 een motie ingediend door Gemeentebelangen Ede en mede-ingediend door de ChristenUnie Ede, raadsbreed aangenomen. In deze motie wordt het college verzocht:

  • de toiletnorm van de Maag Lever Darm Stichting op te nemen in de planvorming en uitvoering van de Omgevingswet;
  • zelf het goede voorbeeld te geven door bij nieuwe gemeentelijke projecten zoals het WFC, het nieuwe station en nieuwe winkelgebieden, standaard een - ook voor mindervaliden toegankelijk - openbaar toilet op te nemen;
  • in het evenementenbeleid bij de vergunningverlening voor grotere evenementen als voorwaarde op te nemen dat er - ook voor mindervaliden toegankelijke - toiletvoorzieningen worden gerealiseerd, indien er binnen een straal van 500 meter geen ander geschikt openbaar toilet aanwezig is;
  • de Hoge Nood App nadrukkelijk en meerdere malen onder de aandacht te brengen van winkeliers en horecaondernemers en het bestaan en gebruik van deze app naar inwoners te communiceren via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen.

Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder. En helaas: Uit een onderzoek van de Maag, Darm en Leverstichting blijkt dat de gemeente Ede slecht scoort met de toiletnorm. Plaats 161 van Nederland en een 25e plaats in Gelderland. Hierbij krijgt de gemeente ook een onvoldoende als rapportcijfer, namelijk een 4,8.

Dat vinden we niet passen bij de inclusieve gemeente die Ede wil zijn. Daarom hebben we samen met Gemeentebelangen raadsvragen gesteld aan het college. De belangrijkste vraag is uiteraard of het college actie wil ondernemen om hier verandering in te bewerkstelligen. Het college moet binnen 30 dagen reageren, uiteraard hopen wij dat dit probleem nu heel snel wordt aangepakt!

Bijlagen

Labels: , ,