Raadsvragen: ChristenUnie Ede wil een verbod op gokreclame

Online gokken.jpeg
portretjanwillem.png portretniek.png
Door Jan Willem Middelesch, Niek van den Brink op 28 maart 2023 om 15:30

Raadsvragen: ChristenUnie Ede wil een verbod op gokreclame

Net als op veel andere plekken, wordt ook in de gemeente Ede reclame gemaakt door (online) gokbedrijven. In afwachting van een landelijk verbod op ongerichte gokreclames, hebben meerdere gemeenten hierover al afspraken gemaakt. Fractievolger Jan Willem Middelesch en raadslid Niek van den Brink hebben raadsvragen gesteld, om na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor een lokaal verbod in de gemeente Ede.

In de Edese openbare ruimte zijn er meerdere mogelijkheden om reclame te maken: abri's (bushokjes), MUPI's (vitrines), billboard en reclames aan lichtmasten. Hiervoor lopen contracten met verschillende partijen. Met deze partijen is onder andere afgesproken dat de reclame in overeenstemming moet zijn met de eisen van de Nederlandse Reclame Code. Er zijn in Ede geen afspraken gemaakt over het (op bepaalde locaties) verbieden van gokreclames. 

Daardoor kan het dat er op verschillende plekken in de gemeente Ede nu gokreclames te zien zijn, onder andere op de Kenniscampus. Dat is een plek waar veel scholieren en studenten dagelijks langskomen. En de problemen voor jongeren stapelen zich op, schreef RTL Nieuws enkele maanden geleden. Jongeren gokken bovengemiddeld veel: ruim 20 procent van alle accounts op gokwebsites is van gebruikers tussen de 18 en 23 jaar. We zien het aantal gokverslaafden toenemen en daarnaast is er een risico op schuldenproblematiek. Een online gokker verliest gemiddeld 153 euro per maand, maar wat een gokker inzet varieert van maandelijks een paar tientjes tot duizenden euro's. Ook landelijk zet de ChristenUnie zich in om het gokken waar mogelijk te beperken en om te voorkomen dat jongeren beginnen met gokken (link).

Fractievolger Jan Willem Middelesch en raadslid Niek van den Brink zijn van mening dat gokreclames in de Edese openbare ruimte ongewenst zijn. Een lokaal verbod lijkt hen daarom ook in Ede een goed idee. Aan het college hebben zij de volgende vragen gesteld:

  1. Is het college net als ChristenUnie Ede van mening dat het onwenselijk is om in de openbare ruimte reclame te maken voor (online) gokken?
  2. Ziet het college aanleiding en mogelijkheden om hierover afspraken te maken met de mediabedrijven die de reclame in Ede verzorgen?
    • Zo ja, is het college bereid na te gaan welke mogelijkheden er zijn om tussentijds contracten daarop aan te passen?
    • Zo nee, waarom niet?
    • Kan het college de (on)mogelijkheden op korte termijn (nog voor de zomer) aan de raad terugkoppelen?
  3. Is het college bereid er bij de verantwoordelijk minister op aan te dringen haast te maken met het landelijk verbod op ongerichte gokreclames?

Het college heeft 30 dagen de tijd om de raadsvragen te beantwoorden. Wij blijven dit dossier volgen en houden u op de hoogte.

Lees ook: ‘Gokreclame op Kenniscampus is ongewenst’ op EdeStad.nl.

Bijlagen

Labels: , ,