Resultaat: geen gokreclame op de Kenniscampus

Online gokken.jpeg
portretjanwillem.png portretniek.png
Door Jan Willem Middelesch, Niek van den Brink op 13 april 2023 om 09:00

Resultaat: geen gokreclame op de Kenniscampus

Op 27 maart stelden raadslid Niek van den Brink en fractievolger Jan Willem Middelesch raadsvragen over reclames voor (online) gokken, onder andere in abri's op de Kenniscampus. Zij vroegen onder andere om na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor een lokaal verbod in de gemeente Ede. Dat lokale verbod komt er niet, maar het college verwacht dat de reclames over (online) gokken binnenkort verwijderd worden. Dat blijkt uit de beantwoording van de raadsvragen.

Raadsvragen
Fractievolger Jan Willem Middelesch en raadslid Niek van den Brink zijn van mening dat gokreclames in de Edese openbare ruimte ongewenst zijn. Daarom stelden zij eerder de volgende raadsvragen:

  1. Is het college net als ChristenUnie Ede van mening dat het onwenselijk is om in de openbare ruimte reclame te maken voor (online) gokken?
  2. Ziet het college aanleiding en mogelijkheden om hierover afspraken te maken met de mediabedrijven die de reclame in Ede verzorgen?
    • Zo ja, is het college bereid na te gaan welke mogelijkheden er zijn om tussentijds contracten daarop aan te passen?
    • Zo nee, waarom niet?
    • Kan het college de (on)mogelijkheden op korte termijn (nog voor de zomer) aan de raad terugkoppelen?
  3. Is het college bereid er bij de verantwoordelijk minister op aan te dringen haast te maken met het landelijk verbod op ongerichte gokreclames?

Reactie college
In hun beantwoording geeft het college aan dat ook zij reclame voor (online) gokken in de openbare ruimte onwenselijk vinden. Zij hebben daarom contact gezocht met de mediabedrijven die in Ede reclame-uitingen verzorgen. Uit navraag bij die mediabedrijven blijkt dat zij niet openstaan voor het tussentijds aanpassen van de contracten. Er lopen diverse contracten bij verschillende bedrijven die een looptijd hebben, variërend van anderhalf tot zes jaar. Het specifieke mediabedrijf m.b.t. de reclame op de Kenniscampus heeft aan het college te kennen gegeven dat zij eigen beleid hebben waarin staat dat reclame voor online gokken niet wordt ingedeeld in de buurt van scholen. Op basis van deze reactie vertrouwt het college erop dat binnenkort de reclame-uitingen over (online)gokken uit de abri’s rondom de kenniscampus verwijderd worden. Het college is er daarnaast toe bereid om er bij de minister op aan te dringen haast te maken met het landelijk verbod op ongerichte gokreclames.

Update en aanvulling 19 april 2023:
Op 19 april werd duidelijk dat het landelijk verbod op ongerichte gokreclames per 1 juli 2023 in gaat:

Bijlagen

Labels: , ,