Mondelinge vragen over verkeersveiligheid op de rotonde Veenderweg/Klaphekweg

IMG_2951.jpg
portretdaan.png
Door Daan Weststrate op 2 februari 2024 om 15:00

Mondelinge vragen over verkeersveiligheid op de rotonde Veenderweg/Klaphekweg

In de afgelopen twee weken hebben drie ongelukken plaatsgevonden op de rotonde Veenderweg/Klaphekweg. In alle drie de gevallen betroffen dit fietsers die in aanrijding kwamen met een auto, met nare gevolgen voor alle betrokkenen. Reden voor raadslid Daan Weststrate om hier in het vragenuurtje van 1 februari aandacht voor te vragen en hier mondelinge vragen over te stellen.

In januari 2023 heeft de fractie van Forum voor Democratie schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid op deze rotonde. Het college antwoordde destijds dat er in negen jaar tijd (01-01-2014 t/m 01-01-2023) 22 ongevallen geregistreerd zijn op deze rotonde. Omgerekend betekent dat voor die periode dat er iedere vijf maanden een ongeval plaatsvond. Nu hebben er in de afgelopen twee weken drie ongevallen plaatsgevonden (op 18, 19 en 29 januari 2024).

Uit de beantwoording van het college op de vragen van Forum voor Democratie d.d. 31 januari 2023 (zie link onderaan artikel) heb ik begrepen dat er een samenhang is tussen de hoeveelheid verkeer en het aantal ongevallen op een rotonde. De meeste ongevallen vinden plaats op de plekken waar verkeer elkaar kruist.

Daarom heb ik namens de fracties van de ChristenUnie en Forum van Democratie de volgende vragen aan het college:

  1. Vorig jaar gaf het college aan dat er op dat moment geen aanleiding was om de verkeerssituatie op de rotonde Klaphekweg - Veenderweg te verbeteren. Hoe kijkt het college - met de kennis van nu - naar de verkeerssituatie op en rond de rotonde i.r.t. de recente ongevallen?
  2. Gaat het college n.a.v. de ongevallen en de reacties die losgekomen zijn iets aan deze verkeerssituatie doen?
  3. Is het college bereid om voor de korte termijn maatregelen te nemen bijv. door het plaatsen van  attentieborden

Ingrijpende wijzigingen op deze rotonde zijn niet snel te realiseren en kosten veel geld. Maar voor de korte termijn niets doen is voor omwonenden en de weggebruikers van deze rotonde erg onbevredigend.

Reactie wethouder de Pater:
Het is lastig om te zeggen wat hier aan de hand is; er is geen duidelijke rode draad te vinden. Het gebeurd op ieder moment van de dag bij verschillende weersomstandigheden. Wanneer fietsers oversteken, doen ze dat ook vrij ver van de rotonde af, zodat de reactietijd er is voor de automobilist. Dan kijk je ook naar het relaas van de automobilist na zo’n ongeluk. De politie geeft ook aan dat ze ook vaak zeggen: ‘ik heb wel gekeken maar ik heb de fietsers simpelweg gemist’. En als je dan vraagt ‘bent u zich ervan bewust van die voorrangssituatie’ dan zeggen ze ‘ja, ik weet dat die fietser voorrang heeft’. Dan kun je nog zeggen ‘ja, misschien zeggen ze dat wel uit beleefdheid of schuldgevoel’ maar als ze zeggen ‘ja, ik weet dat de fietser voorrang heeft’ en je weet tegelijkertijd ook dat die fietser vaak ook voorrang neemt vanuit de wetenschap dat die voorrang heeft dan is het ook lastig om dat effect dan ook uit te schakelen; misschien hebben ze dan ook wel minder op die voorrangssituatie gelet of hebben ze een te hoge aanvangssnelheid gehad.

Maar nogmaals omdat de automobilisten aangeven dat ze weten dat die voorrangssituatie er is dan denk ik ook dat attentieborden niet veel zal helpen maar gezien die verhoogde statistiek van afgelopen maand, die je gemakkelijk statistisch kan verklaren maar die geeft misschien wel reden om als experiment wel waarschuwingsborden neer te zetten en dan te kijken of dat iets helpt. Dus we zijn ertoe genegen en technisch gezien heeft het weinig zin maar bij wijze van experiment willen we ze wel een keer toepassen.

Reactie Daan Weststrate n.a.v. de beantwoording en de toezegging van wethouder de Pater:
Ik snap heel goed dat het vanuit vakkundigheid te zeggen dat er eigenlijk niets te doen is aan deze verkeersituatie maar ik ben erg blij dat de wethouder vooral ook kijkt naar de onrust en naar het aantal ongevallen in de afgelopen tijd dat u toch genegen bent om de attentieborden te plaatsen. We kijken er naar uit en we hopen natuurlijk dat het een positief effect heeft op de verkeersveiligheid van deze situatie.

Bijlagen

Labels: ,