ChristenUnie Ede ziet toekomst in deelmobiliteit

Autorijders.jpg
portretjanwillem.png
Door Jan Willem Middelesch op 1 februari 2024 om 21:30

ChristenUnie Ede ziet toekomst in deelmobiliteit

Tijdens de PDE van 1 februari werd de ‘Visie deelmobiliteit’ behandeld. Namens ChristenUnie Ede diende Jan Willem Middelesch een amendement in om het gebruik van deelmobiliteit te monitoren. Daarnaast was Jan Willem mede-indiener van twee amendementen van de SGP. Daarmee werd aandacht gevraagd voor de dorpen in onze gemeente en voor het betrekken van lokale ondernemers.

Waarom een visie over deelmobiliteit?
De komende jaren moeten er meer woningen gebouwd worden in de gemeente Ede, die met name in de bebouwde kom van Ede-stad vorm moeten gaan krijgen. Voor de woningbouwopgave in het centrumgebied van Ede is er echter simpelweg fysiek te weinig ruimte om de daarvoor benodigde parkeerfaciliteiten conform de conventionele parkeernormen te realiseren en ook op andere plekken in onze gemeente zijn er tekorten aan parkeerplekken. Deelmobiliteit (bijvoorbeeld deel(bak)fietsen en deelauto’s) kan bijdragen aan minder gebruik (en bezit) van de auto, waardoor ook minder parkeerplekken nodig zijn.

Amendement ChristenUnie - gebruik deelmobiliteit monitoren
Namens ChristenUnie Ede diende Jan Willem een amendement in dat ervoor zorgt dat het college de raad informeert over het gebruik van deelmobiliteit. Jan Willem: “Het college ziet voor de gemeente een stimulerende rol, bijvoorbeeld door een financiële bijdrage of door communicatiecampagnes. Met dit amendement zorgen we ervoor dat wij kunnen zien of de stimulerende rol van de gemeente iets oplevert en we zo nodig kunnen bijsturen.” Het amendement werd mede-ingediend door GroenLinks, Gemeente Belangen, SGP en PvdA. Een ruime meerderheid van de raad stemde voor.

Wij vinden het belangrijk om aandacht te blijven vragen voor de dorpen in onze gemeente en voor lokale ondernemers. Hoe mooi zou het zijn als inwoners van en ondernemers in de gemeente Ede zo op verschillende manieren kunnen profiteren van deelmobiliteit?

Aandacht voor dorpen en voor lokale ondernemers
Naast een eigen amendement, diende Jan Willem namens ChristenUnie Ede twee amendementen van de SGP mede in. Het ene amendement maakte expliciet dat deelmobiliteit ook aandacht behoeft in de dorpen. Het andere amendement vroeg aandacht voor het actief betrekken van lokale ondernemers. Jan Willem: “Wij hebben de twee amendementen van de SGP mede ingediend omdat we vinden dat deze de visie deelmobiliteit beter maken. Wij vinden het belangrijk om aandacht te blijven vragen voor de dorpen in onze gemeente en voor lokale ondernemers. Hoe mooi zou het zijn als inwoners van en ondernemers in de gemeente Ede zo op verschillende manieren kunnen profiteren van deelmobiliteit?”. Ook deze twee amendementen zijn door een meerderheid van de raad aangenomen.

Labels: , ,