Pilotproject erfdelen: wonen op een boerenerf

Boerderij
portretniek.png
Door Niek van den Brink op 8 april 2024 om 15:00

Pilotproject erfdelen: wonen op een boerenerf

Op 4 april 2024 besloot de gemeenteraad positief over een pilotproject ‘erfdelen’: op een boerenerf worden er 15 woningen gerealiseerd voor starters en senioren. Niek van den Brink licht het idee en deze pilot toe en legt uit waarom we als ChristenUnie Ede enthousiast zijn. 

Het landelijk gebied verandert. Het aantal boeren in onze gemeente daalt en dat stelt ons voor de vraag hoe we vrijkomende agrarische bebouwing kunnen benutten. Hoe houden we ons mooie landelijke gebied groen? Hoe zorgen we ervoor dat boeren kunnen stoppen op een manier dat zij er nog iets aan over houden voor hun oude dag? Kunnen we meerdere maatschappelijke doelen bij elkaar brengen in creatieve initiatieven?

Op 4 april besloot de gemeenteraad dus positief over een pilotproject ‘Erfdelen’, waarbij op een boerenerf 15 woningen gerealiseerd worden voor starters en senioren. De stoppende boer houdt er wat geld aan over voor z’n pensioen, woningzoekenden kunnen straks wonen op een mooie locatie en het landschap wordt versterkt met natuur-inclusieve maatregelen. Op de locatie nabij Lunteren wordt ook de recreatie versterkt met het aanleggen van een klompenpad. Op deze manier worden diverse uitdagingen geadresseerd en voorzien van een oplossing.

Dit pilotproject is onderdeel van het gemeentelijke woningbouwprogramma. Er is veel focus gelegd op het betaalbare segment. De woningen die worden ontwikkeld in het betaalbare segment worden op inkomen verdeeld op basis van de ‘Doelgroepenverordening’. Er komen woningen die passen bij de woonbehoefte van Lunteren en gemeente Ede. Het is nog wel een uitdaging om die woningen ook daadwerkelijk beschikbaar te krijgen voor de lokale- en regionale woonbehoefte.

Ook hopen we dat het unieke concept van erfdelen, met gemeenschappelijke ruimten, goed uit de verf komt. Het verdient nog wat verdere doordenking om mensen aan het project te binden die dit concept van nauwer samenleven op een woonerf omarmen. Hoe zorgen we ervoor dat de woningen niet worden weggekaapt door de hoogste bieder, vermogenden uit de randstad of door mensen die het eerst toehappen, maar eigenlijk niet zoveel met het concept hebben? Helpt het als kopers moeten tekenen voor aanvullende voorwaarden? En in welke vorm zou dat kunnen?

Wij zijn benieuwd naar jouw mening en suggesties! Zou jij willen wonen op een woonerf? Wat maakt voor jou een woonerf aantrekkelijk, of juist niet? Ik zie uit naar jouw reactie via: niek.van.den.brink@ede.nl.

Labels: ,