Mondelinge vragen over toegankelijkheid Publiekszaken

publiekszaken
portretjanwillem.png
Door Jan Willem Middelesch op 18 april 2024 om 19:30

Mondelinge vragen over toegankelijkheid Publiekszaken

Sinds afgelopen maandag 15 april werkt de balie Publiekszaken voor veel zaken alleen op afspraak. Een afspraak kan digitaal gemaakt worden, waarbij persoonsgegevens ingevuld moeten worden. Raadslid Jan Willem Middelesch heeft tijdens de PDE van 18 april mondelinge vragen gesteld over de toegankelijkheid van Publiekszaken en het gebruik van persoonsgegevens.

Mondelinge vragen
Sinds afgelopen maandag werkt de balie Publiekszaken voor veel zaken alleen op afspraak, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Ook zijn er andere openingstijden. Ergens begrijpelijk, omdat bij Publiekszaken extra drukte wordt verwacht. Ik las dat er op woensdagmiddag 10 april zo’n 100 inwoners aan het wachten waren en de wachttijd zo’n anderhalf uur was. Ook geen wenselijke situatie. 

Sinds deze week is een afspraak dus nodig. Die afspraak kan gemaakt worden via de website van de gemeente, waarbij in een formulier voornaam,  achternaam, geboortedatum en e-mailadres moeten worden ingevuld. Hiervoor maakt de gemeente gebruik van diensten van derde partijen. Hierbij de volgende vragen:

  1. Wat zijn de afwegingen geweest om Publiekszaken alleen op afspraak toegankelijk te laten zijn? Was alleen de uitbreiding van openingstijden niet voldoende om de verwachte drukte op te vangen?
  2. Hoe strikt wordt omgegaan met bezoek alleen op afspraak? Wat betekent dit bijvoorbeeld voor mensen die digitaal minder vaardig zijn en wie het niet lukt een online afspraak te maken?
  3. Heeft de gemeente in het kader van de AVG gekeken naar de noodzaak van verwerking van persoonsgegevens door deze dienstverleners? Waarom zijn de gevraagde persoonsgegevens echt nodig? 
  4. Hoe lang worden deze persoonsgegevens bewaard?


Reactie van het college
Namens het college gaf wethouder Versteeg een reactie. Daarin gaf de wethouder aan dat de openingstijden van Publiekszaken inderdaad met verwachte drukte zijn uitgebreid, maar dat daarnaast ook een afspraak nodig is om te zorgen voor meer spreiding van de afspraken. Mocht iemand zonder afspraak zich melden, dan wordt gekeken of er tijd is. Is dat niet het geval, dan kan een afspraak voor een later moment met deze inwoner ter plekke worden gemaakt. Inwoners die online geen afspraak kunnen maken, kunnen een afspraak maken via het klantcontactcentrum van de gemeente.

Op de vragen over het gebruik van persoonsgegevens gaf de wethouder aan dat deze gegevens vooral nodig zijn om de afspraak te versnellen. Wanneer inwoners zich aan de balie melden is het bijvoorbeeld gemakkelijker deze inwoner in de systemen te vinden op geboortedatum, dan op naam. De gegevens die de inwoner bij het maken van de afspraak invult, worden bewaard tot de aanvraag is afgerond.

Hoe nu verder?
De antwoorden van het college hebben een en ander voor ons verduidelijkt, maar we hebben mogelijk nog een aantal vervolgvragen. Als ChristenUnie denken we na over een vervolg hierop. 

Labels: ,