Vragen over beheer onbeheerde voertuigen op de openbare weg

bestelbus.jpg
portretdaan.png
Door Daan Weststrate op 8 mei 2024 om 13:00

Vragen over beheer onbeheerde voertuigen op de openbare weg

Zaterdagmiddag 4 mei heeft er brand gewoed in een leegstaande bestelwagen die al geruime tijd geparkeerd stond aan de Noorder Parallelweg in Ede. Het voertuig heeft al langere tijd onbeheerd op verschillende plekken gestaan. Reden voor raadslid Daan Weststrate om hierover vragen aan het college te stellen.

Sinds kort hing er een rood-wit afzetlint van de politie aan de auto. De politie legt in enkele reacties op de Facebook-pagina van de Ede Stad uit dat dit is gebeurd ‘om te laten zien dat zij dit voertuig hebben gezien en uitzoeken of deze gestolen is, gekeken hebben of deze op een plek geparkeerd staat waar dat niet mag, en of deze nog een eigenaar heeft’. De politie vermeldde als de auto nog een eigenaar heeft, zij er niets mee kunnen en het dan aan de gemeente is om het voertuig te verwijderen als er sprake is van een autowrak. Is dat niet het geval? Dan mag niemand aan de auto komen. Dat zijn nou eenmaal de ‘spel’regels waar we aan gebonden zijn.

Buurtbewoners hebben al in maart aangegeven diverse keren melding te hebben gedaan van dit voertuig in de straat / in de wijk, maar zowel de politie als de gemeente hebben hierop geen actie ondernomen. Daarom heeft de fractie van de ChristenUnie Ede de volgende vragen:

 1. Wanneer is het college op de hoogte gesteld van deze calamiteit (het uitgebrande voertuig)?
 2. Is het college op de hoogte dat er vanuit omwonenden meerdere keren melding is gedaan van een onbeheerd voertuig dat geparkeerd stond in de straat en wijk; eerst meer dan anderhalf jaar in de Elleboog en vervolgens aan de Noorder Parallelweg?
  - Zo ja, welke actie is er n.a.v. deze meldingen ondernomen? Hoe zijn melders hierover geïnformeerd?
  - Zo nee, hoezo niet?
 3. Hoe wil het college omgaan met de bevoegdheid die zij heeft, zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994, artikel 170, waarin staat omschreven dat zij de bevoegdheid heeft het overbrengen en in bewaring stellen van een op een weg staand voertuig, indien met het voertuig de wet wordt overtreden en bovendien verwijdering van het voertuig noodzakelijk is in verband met
  a. het belang van de veiligheid op de weg, of
  b. het belang van de vrijheid van het verkeer, of
  c. het vrijhouden van aangewezen weggedeelten en wegen?
 4. Is het college het met de ChristenUnie eens dat meldingen vanuit inwoners zoals deze serieus genomen dienen te worden en hierop adequaat gehandeld dient te worden? Hoe wil het college dit gaan verbeteren?
 5. Is het college van mening dat deze calamiteit voorkomen had kunnen worden wanneer dit voertuig eerder was afgevoerd?
 6. Is het college bekend met andere onbeheerde voertuigen die in de gemeente Ede geparkeerd staan, al dan niet op basis van meldingen van bewoners?
  - Zo ja, wat is de reden dat deze voertuigen hier (ook) nog staan en nog niet zijn afgevoerd?
  - Zo nee, is het college bereid hier navraag naar te doen?
 7. Kan het zijn dat regels het op dit moment (nog) belemmeren om voertuigen die al langer onbeheerd geparkeerd staan op de openbare weg, al dan niet met of zonder kenteken, sneller af te voeren?
  - Zo ja, welke mogelijkheden zijn er om deze regels aan te (laten) passen?
  - Zo nee, wat is er nodig om deze voertuigen alsnog af te laten voeren zodat calamiteiten als brandstichting voorkomen kunnen worden en de veiligheid gewaarborgd wordt?
 8. De politie meldt dat er op dit moment onderzocht wordt of het voertuig een eigenaar heeft. Indien het betreffende voertuig nog op naam staat, worden de kosten van het blussen van de brand en het wegslepen van het voertuig dan verhaald op de eigenaar? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft 30 dagen de tijd om deze vragen te beantwoorden.

Labels: , ,