Langs woonprojecten in Ede met Woonstede

bustour_woonstede
portretniek.png portretarie.png
Door Niek van den Brink, Arie Barendrecht op 24 mei 2024 om 20:35

Langs woonprojecten in Ede met Woonstede

Op donderdag 23 mei gingen we met Woonstede op pad om diverse projecten te bekijken in Ede. We kregen informatie over diverse bouw- en renovatieprojecten. Graag staan we even stil bij een aantal van de verschillende onderwerpen die daarbij spelen.

Directeur Marco de Wilde van Woonstede benadrukte dat zijn organisatie wil werken aan welzijn. Dat begint met beschikbaarheid van voldoende woningen. In het verlengde daarvan spelen betaalbaarheid, duurzaamheid, wooncomfort en sociale cohesie in wijken een belangrijke rol.

De opgave is enorm
We staan in Ede voor een enorme opgave. We hebben een woningtekort waar je niet blij van wordt. Bijbouwen dus. En dat is geen gemakkelijk opgave. We hebben te maken met een beperkte investeringscapaciteit van de woningcorporatie, problemen rond stikstof, beschikbaarheid van bouwgrond, stapeling van planologische- en welstandseisen, netcongestie etc. We moeten daarom alle zeilen bijzetten om onze doelen dichterbij te brengen. Het is niet voor niets dat Arie Barendrecht bij zijn start als fractievoorzitter de woningbouw als speerpunt naar voren bracht.

Gezonde mix
Naast de woningbouwopgave is het van belang om te bouwen aan wijken. We willen niet alleen huizen bouwen, we willen bouwen aan wijken. Aan sociale cohesie. Aan gezonde wijken waarin we naar elkaar omzien. We zien in wijken met een relatief hoog aandeel sociale huurwoningen diverse uitdagingen: verhoudingsgewijs meer mensen met schulden, mensen die gemiddeld minder gezond oud worden en zelfs korter leven. Dit vraagt om investeringen in deze wijken. Meer aandacht voor het ‘mixen’ van mensen met een verschillend inkomen bijvoorbeeld. Daar wil de ChristenUnie ook zeker in meedenken, als we het ook aandurven om kwetsbare mensen te huisvesten in de dorpen en ‘rijkere wijken’.

Sloop en nieuwbouw
Sommige flats zullen vroeger of later worden gesloopt om ruimte te maken voor nieuwe sociale huurwoningen. Met een architectuur die de gewenste ontwikkelingen naar vitalere wijken kan ondersteunen. Het slopen van flats is voor veel mensen ingrijpend. Dat moet erkend worden alvorens we plannen maken en uitvoeren. Het zou je huis maar zijn. Je vertrouwde plekje in een flat waar je jaren hebt gewoond. Een betaalbaar huis waar je je inmiddels thuis bent gaan voelen. Je huis wordt gesloopt. Natuurlijk wordt je onder andere geholpen met de stadsvernieuwing-urgentieregeling. Maar het gaat wel over jouw leven en de plek waar je veel herinneringen hebt opgebouwd. Laten we daarom zeer zorgvuldig zijn als het gaat om stadsvernieuwing.

Blik naar de toekomst
De ChristenUniefractie onderschrijft de noodzaak van het totaalplaatje: bouwen moet hand in hand gaan met welzijn. Duurzaamheid kan niet zonder betaalbaarheid. En Woonstede kan niet zonder een overheid die meedenkt en problemen zo veel mogelijk uit de weg ruimt. We hebben elkaar keihard nodig om al deze ambities waar te maken. U kunt ervan op aan dat de ChristenUnie het welzijn van al onze inwoners voor ogen heeft. Hoe groot je portemonnee ook is of in welke situatie je ook bevindt. Dat vraagt om politiek met een hart, met creativiteit, onverstoorbaarheid en realisme. Onze samenleving helpen om nog een klein beetje mooier te worden. Daar zetten we ons graag voor in!

Labels: , ,