Plannen voor de Goudsberg, ChristenUnie Ede stuurt bij

IMG_0139.png
portretjanwillem.png
Door Jan Willem Middelesch op 14 juni 2024 om 09:00

Plannen voor de Goudsberg, ChristenUnie Ede stuurt bij

Tijdens de PDE van 13 juni werd gesproken over plannen voor recreatiecentrum De Goudsberg en de omliggende omgeving. De eigenaar van het recreatiecentrum en de gemeente Ede vinden namelijk dat revitalisering van het park nodig is en dat de Muur van Mussert om een opknapbeurt vraagt. Namens ChristenUnie Ede voerde raadslid Jan Willem Middelesch het woord en diende hij twee moties in om de plannen bij te sturen en aan te vullen.

Waar gaat het over?
Kortweg: over de Gebiedsontwikkeling Goudsberg. De gemeente Ede wil samen met de eigenaar van het recreatiecentrum inzetten op revitalisatie van het recreatiecentrum en het opknappen van rijksmonument De Muur van Mussert. Tegelijkertijd stelt het college voor om ook kwaliteit toe te voegen aan omliggende gebieden, bijvoorbeeld door autogebruik terug te dringen en fietsen te stimuleren. 

Wat vindt ChristenUnie Ede van het plan?
Als ChristenUnie en als gemeenteraad hebben we de afgelopen tijd veel reacties ontvangen van recreanten die nu op de camping verblijven. Wij snappen de zorgen en vragen van deze recreanten. Ook als ChristenUnie hebben we tijdens de oordeelsvormende vergadering een aantal aandachtspunten meegegeven en vragen gesteld. Namens ChristenUnie Ede heeft Jan Willem twee moties ingediend, die allebei zijn aangenomen. 

De eerste motie vroeg om de financiële haalbaarheid van het plan beter in kaart te brengen. Van zo’n 3,6 miljoen euro is namelijk nog niet duidelijk wie dat gaat betalen. Door onze motie komt er nog voor het einde van dit jaar meer duidelijkheid over de verdeling van deze kosten. 

In onze tweede motie vroegen we om aandacht voor de voormalige vuilstort op de Goudsberg. Eerder hebben wij hier raadsvragen over gesteld, omdat we geschrokken waren van de toestand van dit gebied. Dit gebied bevindt zich in de buurt van het recreatiecentrum. Reden voor ons om het college te vragen de vuilstort mee te nemen in de verdere uitwerking van de plannen. Ook deze motie is - na een aanpassing - aangenomen. Door onze motie krijgt de gemeenteraad meer duidelijkheid over de inspectie van de omgevingsdienst en zal gekeken worden of het terrein van deze vuilstort meegenomen kan worden in de gebiedsontwikkeling. 

Wat vinden andere partijen?
Ook andere partijen hebben moties en een amendement ingediend bij dit plan. In een motie vroeg D66 om een goede ruimtelijke inpassing. Deze motie hebben wij, na toelichting door de wethouder, gesteund. GroenLinks heeft een motie ingediend om betaalbare recreatie te behouden. Deze motie konden wij niet steunen. Niet omdat wij betaalbare recreatie niet belangrijk vinden - in tegendeel! - maar omdat wij meer waarde hechten aan de toezegging van de wethouder. Tijdens de vergadering gaf de wethouder namelijk aan gemeentebreed te willen kijken naar de behoefte aan betaalbare recreatie. Als die behoefte er aantoonbaar is kan dat wellicht ook worden meegenomen in de uitwerking van dit plan. Het amendement van GroenLinks ging over behoud van natuur. Ook dit amendement konden wij niet steunen. Natuurlijk vinden ook wij natuur belangrijk, maar het amendement van GroenLinks maakte de verdere uitwerking van het plan erg ingewikkeld. Na reactie van de wethouder hebben wij tegen dit amendement gestemd. 

Vragen of opmerkingen
Vragen of opmerkingen zijn altijd welkom. Heeft u vragen naar aanleiding van onze bijdrage? Of wilt u iets kwijt over deze gebiedsontwikkeling? Dan kunt u contact opnemen met Jan Willem: janwillem.middelesch@ede.nl.

Bijlagen

Labels: , , ,