ChristenUnie stelt vragen aan college 'in de knel: tussen sociale huur en koop'

Rijtjeshuis.jpg
Daan Weststrate - Portretfoto.png
Door Daan Weststrate op 27 december 2017 om 14:44

ChristenUnie stelt vragen aan college 'in de knel: tussen sociale huur en koop'

Vandaag verscheen een artikel op NOS.nl met als kop ‘Veel dertigers klem: goedkoop huren lukt niet en kopen al helemaal niet’. Hierin wordt beschreven dat het vooral dertigers en late twintigers zijn die het moeilijk hebben op de woningmarkt. Zij zitten op verschillende manieren klem: ze verdienen te veel voor een goedkope sociale huurwoning, maar kunnen geen betaalbaar koophuis vinden. Huurwoningen in de vrije sector zijn vaak veel te duur en voor een hypotheek is hun inkomen juist weer te laag. Naar aanleiding van dit artikel heb ik schriftelijke vragen aan het college gesteld. 

Op donderdag 7 december jl. heeft de gemeenteraad gedebatteerd over het al dan niet continueren van de startersleningen. Een mooi instrument om starters te helpen om de aankoop van een eerste huis te financieren. Aangezien hiervoor op dit moment geen geld beschikbaar is en de vraag afneemt, heeft de wethouder op vragen van o.a. de ChristenUnie toegezegd te onderzoeken welke middelen er zijn om deze doelgroep op de woningmarkt te kunnen helpen.

In ditzelfde debat heb ik aandacht gevraagd voor en voorbeelden genoemd van mensen die op zoek zijn naar woonruimte die klagen over het tekort aan huurwoningen voor middeninkomens. Op donderdag 27 december verscheen een artikel op de NOS.nl met als kop ‘Veel dertigers klem: goedkoop huren lukt niet en kopen al helemaal niet’ . Hierin wordt beschreven dat het vooral dertigers en late twintigers zijn die het moeilijk hebben op de woningmarkt. Zij zitten op verschillende manieren klem: ze verdienen te veel voor een goedkope sociale huurwoning, maar kunnen geen betaalbaar koophuis vinden. Huurwoningen in de vrije sector zijn vaak veel te duur en voor een hypotheek is hun inkomen juist weer te laag.

Uit cijfers van het CBS - zie rapport ‘Welvaart in Nederland 2016‘ blijkt dat het doorsnee vermogen van huishoudens met een kostwinner in de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar niet meer is dan tweeduizend euro. Op landelijk niveau wordt daarom ingeschat dat er de komende tien jaar zo'n 200.000 huurwoningen bij moeten komen met een huur van 700 tot 1000 euro om deze doelgroep tegemoet te komen.

N.a.v. van dit artikel en het gevoerde gemeentelijk beleid aangaande (sociale) woningbouw (huur / koop) heb ik namens de fractie ChristenUnie de volgende vragen aan het college:

1. Bent u bekend met dit artikel en met de omschreven problematiek?

2. Is deze problematiek ook in Ede aanwezig? Zo ja, welke omvang? Zo nee, hoe komt dat?

3. Wat wordt er nu al gedaan om deze specifiek omschreven doelgroep aan een woning te helpen?

4. De verwachting is dat de vraag naar dit type woningen blijft groeien en het aanbod niet gelijk op loopt. Is het college zich bewust van deze nood en bent u bereid prioriteit te geven aan de bouw van middenhuurwoningen?

5. Bent u daarnaast bereid om prioriteit te geven aan de bouw van goedkope koopwoningen in de prijsklasse € 150.000 - € 180.000 waarmee een deel van de beschreven doelgroep toch een hypotheek zou kunnen nemen?

6. Wat zijn overige mogelijkheden op korte termijn die het college kan aanwenden om deze groep woningzoekenden te helpen?

Ik wil u verzoeken om deze vragen binnen de gestelde termijn van 30 dagen te beantwoorden.

Daan Weststrate
E. daan.weststrate@ede.nl  

Bijlagen

Deel dit bericht

Labels: , ,