Bestuursakkoord 2018-2022 ‘Ruimte voor Ede’ ondertekend

20180628 Groepsfoto ondertekening bestuursakkoord - Cora Otter
CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
Door Fractie Ede op 29 juni 2018 om 10:35

Bestuursakkoord 2018-2022 ‘Ruimte voor Ede’ ondertekend

Het Bestuursakkoord 2018-2022 ‘Ruimte voor Ede’ is afgerond. Het conceptakkoord is op 7 juni jl. besproken in de gemeenteraad. Er was veel steun in de raad voor het akkoord als geheel. Alle partijen kregen de gelegenheid om hun reactie te geven. Ook werden zij uitgenodigd aanvullingen voor te stellen. Veel van deze aanvullingen zijn overgenomen. Het nieuwe college heeft het akkoord nu definitief vastgesteld. Om dit te bekrachtigen hebben de fractievoorzitters en wethouders van de collegepartijen op donderdag 28 juni hun handtekening gezet onder het definitieve exemplaar. 

Fractievoorzitter Cora Otter reageert na het zetten van haar handtekening: "We zijn als fractie heel dankbaar dat we met onze zes zetels in de Edese gemeenteraad zoveel tastbaar verschil kunnen maken: door het sluiten van dit bestuursakkoord kunnen we veel belangrijke punten verwezenlijken of op z’n minst dichterbij brengen. Wat ons met deze partijen samenbindt, is dat we allen verantwoordelijkheid willen dragen voor onze gemeente Ede. Dat we bereid zijn lastige keuzes te maken, ook als die anders zijn dan onze eigen idealen. En dat we vinden dat het geheel aan gemaakte afspraken goed is voor Ede en haar inwoners. Op veel punten brengen we als ChristenUnie onze idealen dichterbij. Daarom is deze samenwerking in onze ogen waardevol en zien wij deze periode met vertrouwen tegemoet." 

De collegepartijen zijn positief gestemd in de verwachting dat zij samen met alle partijen in de raad verder kunnen bouwen aan een mooie toekomst van Ede en al haar inwoners.

Het bestuursakkoord vindt u op www.ede.nl/bestuursakkoord.

Labels: , ,