Teleurstelling en vragen over passeren plan Vredehorst

Lindehorst Veldhuizen
Bram van der Beek - Portretfoto.png
Door Bram van der Beek op 9 oktober 2019 om 16:16

Teleurstelling en vragen over passeren plan Vredehorst

Raadsvragen m.b.t. CPO Vredehorst

Het voormalige winkelcentrum Lindenhorst is al een tijdje dicht, voor een nieuwe invulling daarvan heeft een bewonersgroep het idee uitgewerkt om een woongemeenschap op te richten. De grondeigenaar is helaas tot het besluit gekomen dat het plan niet haalbaar is en wil overgaan tot het terugval plan. Het college heeft afgelopen week besloten dat ze geen mogelijkheid meer zien voor de totstandkoming van de oorspronkelijke plannen en werken daarom mee aan het alternatieve plan. 

Raadslid Bram van der Beek: "Als ChristenUnie vinden we het erg jammer dat dit plan op deze locatie niet doorgaat. Het project Vredehorst heeft een breed draagvlak en had veel potentie om een samenbindend en sociaal knooppunt van de wijk te worden. We vragen al een tijd aandacht voor dit soort gemeenschappelijke projecten (CPO). Dit omdat het altijd om een groepen vrijwilligers gaat die een eigen aanpak nodig hebben. Later dit jaar staat komt de gemeenteraad ook te spreken over een voorstel om dit soort projecten te begeleiden en we betrekken daar ook deze ervaringen bij."

Om de rol van de gemeente, en eventuele leerpunten, beter in beeld te krijgen hebben we raadsvragen gesteld. Ook hopen we dat deze groep op een andere plek alsnog het plan kan verwezenlijken. De vragen hebben we samen met GroenLinks gesteld en zijn hier(onder) terug te vinden.

Raadsvragen van de raadsleden Pieter Gerard van den Berg, fractie GroenLinks en Bram van der Beek, fractie ChristenUnie, ingevolge artikel 42 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 

Bram van der Beek,
Raadslid

E. bram.van.der.beek@ede.nl

Ede, 9 oktober 2019

Onderwerp: CPO BV Vredehorst

Op 1 oktober 2019 berichtten de Gelderlander[1] en EdeStad[2] dat het college van B en W van Ede heeft besloten mee te gaan in de wens van Vredehorst BV om het CPO-plan als onhaalbaar te zien en mee te werken aan het plan waarin 56 grondgebonden woningen worden gerealiseerd.

Hierover hebben de fracties van GroenLinks en ChristenUnie de volgende vragen.

1. Wat is de reden achter het toestaan van een back up plan in het bestemmingsplan?
2. Hoe kijkt het college van B en W met de kennis van nu aan tegen het opnemen van een back up plan? Welke invloed heeft dit volgens het college van B en W gehad op de haalbaarheid van het primaire plan?
3. Heeft het college van B en W voorafgaand aan het besluit en het informeren van de pers ook de initiatiefgroep geïnformeerd?
4. Wil het college meewerken aan het vinden van een nieuwe locatie voor deze initiatiefgroep?
5. Hoe verhoudt deze verandering in woningbouwtypes zich tot hetgeen staat in de beleidsnotitie Betaalbare huur- en koopwoningen en het Actieplan sociale huur?


Deel dit bericht

Labels: , , ,