Veel openstaande vragen bij bestrijding Eikenprocessierups

20190626 Eikenprocessierups.jfif
portretniek.png
Door Niek van den Brink op 8 februari 2020 om 10:39

Veel openstaande vragen bij bestrijding Eikenprocessierups

Afgelopen donderdagavond besprak de gemeenteraad de evaluatie rond de bestrijding van de Eikenprocessierups (EPR). Volgens raadslid Niek van den Brink moet er nog veel gebeuren om goed voorbereid het nieuwe seizoen in te gaan voordat de eikenprocessierups weer tot een plaag leidt. Lees hier zijn vragen en opmerkingen tijdens de evaluatie. 

De ChristenUnie stelde deze zomer raadsvragen over de bestrijding van de eikenprocessierups. De antwoorden op deze vragen waren zeer beknopt. Op de vragen 11-17 antwoordde het college: “Alle aspecten die in uw vragen worden genoemd, vormen een onderdeel van de evaluatie. Hierop komt het college in het najaar terug”. Vraag 18 werd voor het gemak helemaal overgeslagen. We zitten inmiddels in februari en op de gestelde vragen is amper antwoord gekomen in de evaluatie die we bespreken. Ik heb de evaluatie erbij gepakt en naast de vragen gelegd:

- Vraag 11 over de resultaten van de proef met de nestkasten: het college geeft alleen aan dat er een proef loopt en zegt niets over de eerste bevindingen. 
- Vraag 12 over uitbreiding nestkasten: het college geeft aan natuurlijke vijanden te willen inzetten maar wordt niet concreet.
- Vraag 13 over bloemen in de bermen: geen antwoord.
- Vraag 14 over het vangen van mannetjesvlinders: geen antwoord.
- Vraag 15 over concrete plannen voor een gevarieerd bomenbestand: verder dan de opmerking dat college diversiteit wil en een 10-20-30 regel wil, komt de evaluatie niet.
- Vraag 16 over ontmoedigen van eiken planten op particulier terrein: geen antwoord.
- Vraag 17 over voorrang geven aan herinrichting straten waar veel eiken staan: geen antwoord.

We werden bij de perspectiefnota door het college ontraden om voor een motie “koolmezen in de aanval” van Burgerbelangen te stemmen. We konden deze suggestie van het plaatsen van extra nestkasten meenemen bij de evaluatie. Maar wil je koolmezen laten nestelen in nestkasten, dan moeten die dingen er uiterlijk in maart hangen en we zitten nu begin februari. En we moeten nú nog debatteren over de wenselijkheid van deze maatregel. Oftewel, we lopen steeds achter de feiten aan. Ook richting komend seizoen kunnen we op deze manier de nodige problemen verwachten. 

Twee weken geleden vond er een informatieve bijeenkomst plaats voor de raad. We zijn bijgepraat over de bestrijding in Ede. De grote vraag is echter hoe we deze informatie bij de burger krijgen. Daarom verzoekt de ChristenUnie het college om de vragen die in deze bijdrage genoemd zijn te beantwoorden. Hier hangen camera’s, dit debat wordt opgenomen. Laat zien wat het college doet. 

Tot slot, de ChristenUnie roept het college op om de bestrijding van de Eikenprocessierups te combineren met andere gemeentelijke programma’s zodat zowel financiering als communicatie gemakkelijker gaan. Combineer het bijvoorbeeld met de programma’s biodiversiteit, levend landschap of steenbreek. Dit zijn bestaande kanalen waar dit probleem in meegenomen kan worden. Het zorgen voor meer biodiversiteit rond eiken in de woonwijken zou een mooie eerste stap zijn. Graag een reactie van het college op dit voorstel.

Niek van den Brink, raadslid
E. niek.van.den.brink@ede.nl

Zie voor eerdere acties van de ChristenUnie rond de bestrijding van de Eikenprocessierups (EPR):
'Snel extra maatregelen voor de bestrijding van de eikenprocessierups' - 26 juni 2019
ChristenUnie wil natuurlijke vijanden inzetten tegen de eikenprocessierups - 19 juni 2018

Labels: ,