'Laat Ede zich aansluiten bij ‘Coalition of the Willing’'

vluchtelingen 624x270
Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
Door Dirjanne van Drongelen op 13 maart 2020 om 14:30

'Laat Ede zich aansluiten bij ‘Coalition of the Willing’'

In de afgelopen dagen hebben we van verschillende kanten de vraag gekregen wat we als fractie doen met de oproep van drie NGO's aan Nederlandse gemeenten om zich te verenigen in een ‘Coalition of the Willing’. Dit met als doel het kabinet in beweging te krijgen en ervoor te zorgen dat 500 kwetsbare alleenstaande vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland kunnen krijgen. Kinderen die het ontbreekt aan de meest fundamentele rechten zoals onderdak, water, eten, medische zorg en onderwijs. Reden om met verschillende partijen hierover vragen te stellen.

Raadslid Dirjanne van Drongelen: "De situatie gaat ons aan het hart. We geven dan ook graag gehoor aan deze oproep. Aanvankelijk zouden we dit doen door tijdens de raadsvergadering van 12 maart mondelinge vragen te stellen. Omdat deze vergadering is geannuleerd hebben we dit omgezet naar schriftelijke vragen. Maar het doel blijft hetzelfde: laten we als Ede, in navolging van een heel aantal andere gemeenten, blijk geven van onze bereidheid een bijdrage te leveren aan de opvang van deze kinderen."

Schriftelijke vragen van de raadsleden Dirjanne van Drongelen (ChristenUnie), Ellen Out (GroenLinks), Harry van Huijstee (PvdA), Stephan Neijenhuis (D66), Charifa El Kaddouri (EdeNu) en Ellen Wijnsouw (Fractie Wijnsouw) ingevolge artikel 42 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Datum: 13 maart 2020

Onderwerp: ‘Coalition of the Willing’

Vorige week verscheen een noodkreet [1] van 3 hulporganisaties; Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children. De hulporganisaties luiden de noodklok over de humanitaire crisis die zich voltrekt aan de randen van Europa. Duizenden alleenstaande minderjarige kinderen ontbreekt het (nog steeds) aan de meest fundamentele rechten zoals onderdak, water, eten, medische zorg en onderwijs. Daarom roepen Stichting Vluchteling, Vluchtelingenwerk Nederland en Defence for Children de Nederlandse gemeenten op om zich te verenigen in een ‘Coalition of the Willing’.

Het gaat om een complexe situatie en onze mogelijkheden als lokale overheid zijn beperkt. Toch ligt hier een concreet verzoek van genoemde hulporganisaties. Er zijn inmiddels al heel wat gemeenten die hier gehoor aan hebben gegeven [2]. Naar aanleiding hiervan hebben we de volgende twee vragen aan het college:

1. Is het college bekend met de noodkreet van de drie hulporganisaties om gemeenten zich te laten verenigen in een ‘Coalition of the Willing’?

2. Is het college bereid zich aan te sluiten bij deze coalitie en aan de staatsecretaris te laten weten dat we open staan voor het leveren van een bijdrage aan de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen?

Genoemde partijen zouden deze vragen aanvankelijk mondeling stellen tijdens de PDE van 12 maart 2020. In verband met de annulering van deze vergadering is gekozen voor schriftelijke vragen.

We verzoeken u deze vragen zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen de gestelde termijn van 30 dagen, te beantwoorden.

Deel dit bericht

Labels: , ,