ChristenUnie wil ook komende winter fatsoenlijke opvang voor daklozen

20200507 Dak- en thuislozen.jpg
Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
Door Dirjanne van Drongelen op 8 mei 2020 om 14:59

ChristenUnie wil ook komende winter fatsoenlijke opvang voor daklozen

Afgelopen winter is halsoverkop een nachtopvang gestart voor dak- en thuislozen die om uiteenlopende redenen niet in aanmerking kwamen voor één van de andere voorzieningen die Ede heeft; de zogenaamde 'Pilot Buitenslapers'. Vorige maand is het evaluatierapport van deze pilot uitgekomen. Het college heeft besloten de aanbevelingen uit het rapport over te nemen wat betekent dat er voor een deel van de doelgroep, die nu gebruik maakt van de noodopvang komende winter, geen plek is in Ede. Raadslid Dirjanne van Drongelen heeft daar tijdens de raadsvergadering van gisteravond mondelinge vragen over gesteld aan het college. 

Raadslid Dirjanne van Drongelen: "Op verschillende momenten is vanuit de gemeenteraad het signaal gekomen dat we het belangrijk vinden om over dit onderwerp te spreken. Daar is tot op heden nog te weinig mogelijkheid voor geweest. Ondertussen wordt door het college ingezet op het uitwerken van de aanbevelingen uit het evaluatierapport van de pilot. Dat roept bij ons vragen op." 

De noodopvang voor dak- en thuislozen startte in december 2019 op het terrein van het Sociaal Pension aan de Nieuwe Kazernelaan. In eerste instantie ging het om een pilot van vier maanden. Vanwege de coronacrisis is de nachtopvang verlengd en wordt deze opengehouden zolang de maatregelen rondom corona daar aanleiding toe geven.

Door het college wordt inmiddels gewerkt aan een structurele oplossing. Het gebouw van het Sociaal Pension gaat verbouwd worden, zodat de opvang voor een deel van de groep 'Buitenslapers' hier kan plaatsvinden. Maar niet voor iedereen is dit een geschikte plek. Daarom wordt een verkenning gedaan naar een alternatieve oplossing voor de mensen die niet binnen de Maatschappelijke Opvang of in een woonwijk kunnen wonen. Beide oplossingen kunnen niet voor komende winter geregeld worden. Het college geeft aan daarom geen mogelijkheid te zien voor komende winter nachtopvang te realiseren in Ede. Een deel van de mensen zal in die periode dus moeten worden opgevangen in aangrenzende regio's.

Dirjanne van Drongelen: "Voor een gemeente die regelmatig geschermd heeft met regiobinding, wat overigens geen rechtmatig criterium is, klinkt tijdelijke opvang in andere regio's té makkelijk. Dat een structurele oplossing voor komende winter niet haalbaar is kunnen we volgen. Maar dat dit ook geldt voor een tijdelijke alternatieve oplossing binnen Ede kunnen we met de informatie die we nu hebben niet volgen. Ons uitgangspunt blijft dus vooralsnog dat we de dak- en thuislozen die in onze gemeente leven ook komende winter fatsoenlijke opvang bieden in Ede."

Op donderdag 14 mei volgt een informatieve bijeenkomst over de ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijke Opvang in Ede. Heeft u informatie of vragen die wij mee kunnen nemen naar deze informatieve bijeenkomst, stuur dan een mail naar dirjanne.van.drongelen@ede.nl. We maken graag gebruik van uw inbreng!

Dirjanne van Drongelen
E. dirjanne.van.drongelen@ede.nl

Lees via de bijlage de gestelde mondelinge vragen + de reactie van het college terug.

Bijlagen

Deel dit bericht

Labels: , ,