Extra aandacht voor zwerfjongeren door afstudeeronderzoek CHE-studenten

Jongeren buiten.jpg
Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
Door Dirjanne van Drongelen op 11 juni 2020 om 13:34

Extra aandacht voor zwerfjongeren door afstudeeronderzoek CHE-studenten

In de afgelopen maanden hebben twee studenten van de opleiding Social Work aan de CHE hun afstudeeronderzoek gedaan in opdracht van de raadsfracties van de ChristenUnie in samenwerking met D66. Het thema zwerfjongeren heeft al langer onze aandacht. Zowel D66 als wij hebben in de raad meerdere keren gevraagd om opheldering van het beleid en de uitvoering hiervan: om hoeveel jongeren gaat het, zijn er voldoende beschikbare opvangplekken, hoe verlopen de trajecten, zijn de jongeren daadwerkelijk geholpen? 

Wanneer we het over zwerfjongeren hebben, gaat het om jongeren tussen de 18 en 27 jaar die dakloos zijn (geen vaste woonplek hebben) en problemen ervaren op verschillende leefgebieden. Vorig jaar ontvingen we signalen dat de zorg aan deze jongeren onvoldoende was om te voorkomen dat jongeren tussen wal en schip zouden raken. 

Uiteindelijk bleek het een complex onderwerp waarbij we van verschillende kanten verschillende antwoorden kregen. We waren dan ook extra blij met het aanbod van de twee studenten om dit verder te onderzoeken. Zij hebben zich gericht op de vraag hoe in het bieden van zorg aan zwerfjongeren de aansluiting tussen het gemeentelijk beleid en de de uitvoering van maatschappelijke organisaties is in Ede. Kortgeleden hebben zij de uitkomsten met ons gedeeld. Deze uitkomsten zullen we gebruiken om ons hard te blijven maken voor dat wat nodig is als het gaat om zorg en ondersteuning aan jongeren binnen onze gemeente.

Benieuwd naar een samenvatting van de uitkomsten? Laat het mij weten,

Dirjanne van Drongelen
E. dirjanne.van.drongelen@ede.nl

Deel dit bericht

Labels: , ,