Reactie ChristenUnie op het rapport ‘Besluitvorming inzake zonneveld Nergena’

20200124 nergena1-610x200.jpg
CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
Door Fractie Ede op 9 september 2020 om 14:10

Reactie ChristenUnie op het rapport ‘Besluitvorming inzake zonneveld Nergena’

Tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2020 zou voor de 3e keer gestemd worden over zonneveld Nergena. Een dossier met een lange historie, waarover in de gemeenteraad heel verschillend wordt gedacht. Bij een eerdere stemming op 2 juli staakten de stemmen en daarom was het uitgangspunt dat het voorstel deze avond opnieuw in stemming gebracht moest worden. Vandaag is het rapport openbaar gemaakt met de resultaten van het onderzoek dat is gedaan naar de 'Besluitvorming inzake zonneveld Nergena'. Lees hier onze reactie.

In de vergadering werd om een schorsing gevraagd door andere fracties, omdat zij duidelijkheid wensten over het feit of Bram van der Beek, raadslid voor de ChristenUnie, mee zou stemmen. Bram is namelijk sinds een jaar in dienst bij LC Energy, het bedrijf dat het zonneveld wil realiseren. Bij eerdere stemmingen over dit onderwerp heeft Bram zich van stemming onthouden, lees hier zijn toelichting daarop. Deze keer was zijn intentie wel mee te stemmen, zie hiervoor zijn toelichting op dat moment.

In het dossier ‘Nergena’ hebben we als fractie steeds voor een lastige afweging gestaan: Als Bram van der Beek niet mee zou stemmen, zouden we daarmee geen recht doen aan onze idealen en de kiezers die daarom op ons gestemd hebben. Zou Bram wel meestemmen, dan zou dat kunnen leiden tot de schijn van belangenverstrengeling. Dat was een ingewikkeld dilemma voor ons, waar we in de fractie mee geworsteld hebben. We hebben daar uitvoerig over gesproken en juridische adviezen gekregen (gevraagd en ongevraagd). Alle adviezen wezen in dezelfde richting, namelijk: meestemmen. Uiteindelijk hebben die adviezen voor ons de doorslag gegeven in de keuze dat Bram wel mee zou stemmen.

Omdat we het als fractie van de ChristenUnie van belang vinden dat wel of niet stemmen boven alle twijfel verheven is, hebben we tijdens de eerder genoemde schorsing op 9 juli voorgesteld een second opinion te vragen. De uitslag van de second opinion is deze week binnengekomen en de uitspraak is duidelijk: Bram van der Beek moet zich van stemming onthouden en de stemming van 2 juli (waarin het plan Nergena is verworpen) is definitief. Een ander advies dus dan de eerdere juridische adviezen. Dat laat zien hoe ingewikkeld de materie is.

Uiteraard conformeert onze fractie zich aan deze uitslag. Voordat het onderzoek startte, hebben we dat ook aangegeven. We vinden het belangrijk lering te trekken uit deze casus. De onduidelijke gang van zaken rond de stemming van 9 juli is niet goed. Met de kennis van nu had de fractie van de ChristenUnie dat anders aangepakt en in een eerder stadium openheid van zaken gegeven. Integriteit staat bij ons hoog in het vaandel en is in onze zoektocht naar wel of niet meestemmen steeds leidend geweest. Om in de toekomst voor alle raadsleden zoveel mogelijk duidelijkheid te creëren, hechten wij eraan binnenkort een ‘Verordening op de uitvoering van de Gedragscode’ vast te stellen. De inhoudelijke normen uit de gedragscode van de gemeente Ede worden hierin meer expliciet vertaald naar de praktijk. Op die manier is besluitvorming boven twijfel verheven, en dat verdient onze gemeente.

Cora Otter - van den Bosch, fractievoorzitter
E. cora.otter@ede.nl 

Deel dit bericht

Labels: ,