Een veilige jaarwisseling in Ede voor iedereen

Veiligheid
portretcora.png
Door Cora Otter op 1 oktober 2020 om 22:35

Een veilige jaarwisseling in Ede voor iedereen

De afgelopen jaarwisseling in Ede is onrustig verlopen met ernstige ongeregeldheden. Direct na de jaarwisseling op 8 januari 2020 is er een korte analyse gemaakt. Een bredere evaluatie op gemeenteniveau volgde. De raad besprak vanavond de resultaten van deze evaluatie. Fractievoorzitter Cora Otter: "We hebben vanavond een debat, wat we liever niet gevoerd zouden hebben. De schade voor omwonenden van de rellen is groot, zowel materieel als in vertrouwen en gevoel van veiligheid. Maar om te leren van wat afgelopen jaarwisseling fout ging, hoe dat anders kan en wat daarvoor nodig is, is het goed dit gesprek wel te voeren en vooruit te blikken."

We hebben vanavond een debat, wat we liever niet gevoerd zouden hebben. Allereerst omdat het mooier was geweest om terug te kijken op een feestelijk verlopen nieuwjaarsnacht. Maar ook omdat bij alles wat we vanavond zeggen, we het risico lopen de mensen die die bewuste nacht in touw zijn geweest -hulpdiensten, politie, jongerenwerkers enz.- tekort te doen. En ook hadden we dit debat liever niet gehad omdat er in de wijk Veldhuizen zo enorm veel mooie dingen gebeuren, buurtinitiatieven zijn, mensen wonen die verknocht zijn aan hun wijk, een wijk die nu wéér in slecht daglicht staat door een beperkt aantal raddraaiers. De schade voor omwonenden van de rellen is groot, zowel materieel als in vertrouwen en gevoel van veiligheid. Maar om te leren van wat afgelopen jaarwisseling fout ging, hoe dat anders kan en wat daarvoor nodig is, is het goed dit gesprek wel te voeren en vooruit te blikken.

In de haarvaten van de wijk
In de evaluatie van de nieuwjaarsnacht lezen we dat Ede is overvallen door de rellen in Veldhuizen. En dat, terwijl er afgelopen jaren zoveel is geïnvesteerd in jongerenwerk in de wijk, in contacten zoals met de buurtvaders en met bewoners. Hoe kijkt het college, met de kennis van nu, naar alles wat geïnvesteerd is? Was het te weinig, zijn er groepen over het hoofd gezien? Hoe werden Social Media gemonitord? De rellen zijn niet zomaar op 31 december om 24 uur zijn ontstaan. Blijkbaar was er een voedingsbodem, is er iets georganiseerd waar we als gemeente geen weet van hadden. Het is en blijft dus nodig in de haarvaten van de wijk te zitten als gemeente. Wat doet het college om dit te bereiken?

Vuurwerk
De ChristenUnie is al langer voorstander van een vuurwerkverbod, om meerdere redenen. Het is naïef om te denken dat een vuurwerkverbod problemen zoals in afgelopen jaarwisseling voorkomt. Maar naar ons idee is het wel een onderdeel van de problemen, daarom bevestigt de evaluatie ons in het verder uitwerken van dat vuurwerkverbod.

Aanbevelingen
In de genoemde aanbevelingen, en dat zijn er nogal wat, kan de ChristenUnie zich goed vinden. Een combinatie van preventie en repressie is nodig. Het moet voor potentiële raddraaiers volstrekt helder zijn dat dit gedrag niet ongestraft blijft. Daders moeten sneller opgepakt worden dan nu het geval was. En alle goedwillende inwoners van genoemde wijken, moeten zonder angst uit kunnen kijken op de jaarwisseling. Wij wensen iedereen die een rol heeft bij de uitvoering van de aanbevelingen, veel wijsheid toe. De wijk Veldhuizen verdient betere PR dan nu het geval is en moet een veilig thuis moet zijn voor alle inwoners.

Cora Otter, fractievoorzitter
E. cora.otter@ede.nl 

Labels: , , ,