'Gemeente moet regierol oppakken voor energietransitie'

Zonnepanelen.jpg
Niek van den Brink - Portretfoto.png
Door Niek van den Brink op 6 november 2020 om 09:19

'Gemeente moet regierol oppakken voor energietransitie'

In de wind- en zonnewijzer biedt de gemeente tot maximaal 40 hectare ruimte aan grote zonnevelden in de huidige bestuursperiode 2018-2022. De gemeenteraad mocht zich gisteravond uitspreken over het resultaat van de selectieprocedure: drie aanmeldingen voor in totaal 22,1 hectare. Lees hier de bijdrage van raadslid Niek van den Brink.

Over het raadsvoorstel wat vanavond voorligt is veel te zeggen. Ik zal me beperken tot de hoofdlijnen aan de hand van de 4 beslispunten van het raadsvoorstel.

1. De ChristenUnie heeft kennis genomen van de uitkomsten van het selectieproces.  Slechts 3 initiatieven zijn er ingediend. Dat is teleurstellend. De teleurstelling zit ‘m niet alleen in het feit dat het lastig wordt om onze doelstellingen te halen. Door het gebrek aan voorstellen hebben we niet de luxe om maximaal te sturen op kwaliteit. En toch wil de ChristenUnie wel degelijk kritisch kijken naar de kwaliteit van deze zonnepark initiatieven. Maar voorzitter, dat is nog niet zo gemakkelijk. De initiatiefnemers geven aan dat heel veel zaken nog ‘open liggen’ of ‘bespreekbaar zijn’. Maar de raad mag nu al een ‘go of no-go’ afgeven. Alleen het college krijgt straks het totaalplaatje te zien ter beoordeling.

2. Voorzitter, dan kom ik bij het tweede punt. Kan de ChristenUnie die ‘go’ geven voor deze 3 projecten? De ChristenUnie kan daar ‘ja’ op zeggen wat betreft de initiatieven ‘Blaakweg’ en ‘Wolfsdijk’. Wij hebben echter grote moeite met het initiatief aan de Lange Rijnsteeg. Dit initiatief ligt in een ‘Nee-tenzij’ gebied en anders dan bij het project Nergena vinden wij de onderbouwing om te voldoen aan dit ‘tenzij’ te karig. Een schamel voedselbosje en wat kruiden. Veel meer is het niet. De andere projecten taxeert de ChristenUnie gelijk aan kwaliteit of iets beter, maar daar is het een grote pré dat die gelegen zijn op gunstigere plaatsen. 

3. Voorzitter, het 3e punt gaat over het aanwijzingsbesluit. Dit beslispunt roept veel vragen op. De grote vraag die bij ons rees is de vraag of komende initiatieven, groter dan 2 hectare, tot aan de verkiezingen alleen nog beoordeeld gaan worden door het college. Het antwoord was in eerste instantie niet helder. Wat de ChristenUnie betreft is het wenselijk om alle initiatieven voor zonnevelden groter dan 2 hectare worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 1x is dan wel voldoende, maar we hechten aan onze controlerende taak als gemeenteraad.

4. Als laatste wil de ChristenUnie stilstaan bij de regierol van de gemeente. De ChristenUnie ziet graag actieve regie van het college voor het benutten van onrendabele gronden. Laten we de handschoen maar oppakken en zelf velden of overkappingen gaan ontwikkelen op locaties die op draagvlak kunnen rekenen maar waar de markt het niet oppakt. Deze actieve rol is nodig voor het creëren van draagvlak en voor het maken van ‘meters’.

Bij deze actieve rol zien wij ook kansen voor het college om gebiedsgerichte plannen te maken. Het initiatief dat nu ontstaan is in het Binnenveld, het zogenaamde BES-collectief, zou daar prima in passen. Laten we dit soort initiatieven omarmen en faciliteren. Wel willen we daarbij meegeven dat de gemeente ook kaders moet meegeven aan dergelijke initiatieven. Denk dan aan een doelstelling voor de hoeveelheid energie die in een gebied duurzaam opgewekt zou moeten worden. Kortom, energie laten stromen waar de energie en het draagvlak zit, mits we heldere kaders meegeven. 

Niek van den Brink,
E. niek.van.den.brink@ede.nl 

Deel dit bericht

Labels: , , ,