Inzetten op herstel van historische wildwal in Lunteren

forest-1208296_1920.jpg
Niek van den Brink - Portretfoto.png
Door Niek van den Brink op 2 februari 2021 om 07:45

Inzetten op herstel van historische wildwal in Lunteren

Een deel van de historische wildwal in Lunteren is vertrapt en beschadigd. De teleurstelling en verontwaardiging is groot. De wildwal vertelt veel over het verleden van de Veluwe en heeft een belangrijke ecologische functie. Redenen genoeg om daar zuinig op te zijn. Er hebben werkzaamheden plaatsgevonden op het terrein van De Werelt. Helaas is de wildwal daarbij onvoldoende beschermd en beschadigd geraakt. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen en de publicatie van een artikel van de Vrienden van het Luntersche Bosch, stellen de raadsleden Van den Brink en Van den Berg (GL) raadsvragen aan het college.

Raadslid Van den Brink: “Het is belangrijk om uit te zoeken wat er mis is gegaan, wie er verantwoordelijk is voor het beheer van de wildwal en wat de mogelijkheden zijn voor herstel. Voor de toekomst is het de moeite waard om te bekijken of de wildwal een beschermde status kan krijgen zodat dit soort incidenten voorkómen kunnen worden.”

Raadsvragen:

  1. Is het college op de hoogte van de schade die veroorzaakt is aan de wildwal in Lunteren? 
  2. Wat is de (beschermde) status van de wildwal op dit moment en welk overheidsorgaan is verantwoordelijk voor de bescherming?
  3. Hebben de opdrachtgever en uitvoerder de juiste procedures doorlopen voor deze werkzaamheden?
  4. Is het college op de hoogte gebracht van de plannen voor de werkzaamheden alvorens deze hebben plaatsgevonden? Zo ja, heeft het college geprobeerd om schade aan de wildwal te voorkomen?
  5. Onderschrijft het college de gedachte dat deze wildwal als historisch landmark het verdient om behouden te worden?
  6. Onderschrijft het college de stelling dat de wildwal vandaag de dag ook een belangrijke ecologische functie heeft?
  7. Indien de wildwal nauwelijks of geen bescherming geniet, is het college bereid zich hiervoor in te spannen samen met de (andere) partijen die daartoe bevoegd gezag zijn?
  8. Wil het college zich inspannen om de wildwal te laten herstellen op het in het artikel genoemde stuk? 
  9. Wie draagt de kosten bij herstel van de wildwal?

Niek van den Brink
niek.van.den.brink@ede.nl 

Deel dit bericht

Labels: ,