Het speelbeleidsplan. Door de ChristenUnie met méér visie en ambitie.

2021 09 - Speelbeleidsplan.jpg
Niek van den Brink - Portretfoto.png Sandra Kooij - Portretfoto.png
Door Niek van den Brink, Sandra Kooij op 29 september 2021 om 20:24

Het speelbeleidsplan. Door de ChristenUnie met méér visie en ambitie.

We hebben er lang op moeten wachten, maar we hebben een nieuw speelbeleidsplan in Ede! Op aandringen van de ChristenUnie bleef het niet alleen bij aandacht voor spelen. Door onze aanpassingen kwam er meer visie en ambitie in het beleidsplan te staan. 

In het nieuwe speelbeleid staan de thema’s bewegen, ontmoeten, spelen en sporten centraal wat bijdraagt aan de gezonde leefomgeving. Die gezonde leefomgeving is belangrijk voor de ChristenUnie.

Kinderen en volwassenen - waaronder senioren - zijn gebaat bij een leefomgeving die uitdaagt tot beweging, sport, creativiteit, sociaal contact en zorg voor de schepping. De ChristenUnie heeft middels een aangenomen amendement en aangenomen moties visie en ambitie toegevoegd aan het plan.

Duidelijkheid over de plaatsing van toestellen
Een ergernis waar we snel vanaf moeten: Ede Doet-bonnen die jarenlang op de plank blijven liggen omdat buurtbewoners en/of de gemeente niet willen meewerken aan de plaatsing van speeltoestellen. De ChristenUnie stelt een termijn van een jaar voor. Als er dan nog geen overeenstemming is bereikt na een doorlopen participatietraject, dan moet het college van B&W een knoop gaan doorhakken. Duidelijkheid is in ieders belang!

Edese ondernemers mee laten doen
De ChristenUnie vraagt ook aandacht voor ondernemerschap: het mes snijdt aan meerdere kanten wanneer lokale ondernemers bescheiden reclame kunnen maken in de openbare ruimte met gesponsorde toestellen. Inwoners van de gemeente Ede kunnen plezier beleven aan deze toestellen en door sponsoring kunnen er meer toestellen gerealiseerd worden. Met een uitnodigend beleidskader en brede communicatie kunnen ondernemers warmgemaakt worden voor een extra bijdrage aan de lokale samenleving.

Buiten spelen in de natuur
De natuur rondom Ede kent veel bezoekers. Soms staat de natuur daardoor onder druk. Het is van belang om een goede modus te vinden tussen natuurbescherming en recreatie. Het laatste wat we willen is dat kinderen niet meer in de natuur spelen. Speelbossen kunnen een deel zijn van de oplossing. Speelbossen die berekend zijn op spelende kinderen leveren een win-win situatie op: speelbossen dragen bij aan een gezonde ontwikkeling van kinderen en kunnen kwetsbare natuur op andere plekken ontlasten.

Vitaal ouder worden
Beweging is goed voor iedereen, zeker ook voor ouderen. We vinden het belangrijk dat we goed zicht hebben op waar de ouderen wonen. Wij willen dat de gemeente samen met ouderenbonden en zorgorganisaties een plan maakt voor het realiseren van voldoende ouderenvoorzieningen in de openbare ruimte op het gebied van beweging, uitrusten en ontmoeten.

Een samenspeeltuin
Last but not least… samen met de SGP hebben wij een motie ingediend voor de realisatie van tenminste 1 samenspeeltuin! Een samenspeeltuin is een plek waar kinderen met en zonder handicap naar hartenlust kunnen spelen. Samen spelen dus. Door het realiseren van één of meerdere samenspeeltuinen, maken we het aantrekkelijk voor kinderen met een handicap om mee te kunnen doen tijdens een kinderfeestje of een middagje weg. Zo geven we vorm aan de inclusieve samenleving die de ChristenUnie beoogt.

Niek van den Brink, raadslid
E: niek.van.den.brink@ede.nl 

Sandra Kooij, raadslid
E: sandra.kooij@ede.nl 

Deel dit bericht

Labels: , ,