Mogelijk luchtreinigers in Edese klaslokalen na mondelinge vragen

Klaslokaal.jpg
portretdaan.png
Door Daan Weststrate op 14 januari 2022 om 14:14

Mogelijk luchtreinigers in Edese klaslokalen na mondelinge vragen

Op 10 januari jl. zijn de lessen in basisscholen en middelbare scholen weer opgestart. Het is fijn dat kinderen hun vriendjes en vriendinnetjes weer zien en weer fysiek les krijgen van de meester, juf of eigen docent. Tegelijkertijd leven er bij ouders, leerkrachten en docenten zorgen over het openen van de scholen in het licht van de hoge besmettingscijfers van de laatste periode. Dat was voor mij raadslid Daan Weststrate de reden om hierover vragen te stellen in het vragenuurtje tijdens de gemeenteraadsvergadering.  

Daan Weststrate: “Als oud-leerkracht weet ik uit eigen ervaring dat ouders zich zorgen maken over de risico’s op besmetting van hun kinderen. Maar ook leerkrachten en docenten voelen zich kwetsbaar. Afstand houden tot kinderen voelt immers tegennatuurlijk en is soms lastig vorm te geven.”

Op dit moment gaat de Omikron-variant van het coronavirus door ons land. Dit riep vragen op bij de fractie van de ChristenUnie over ventilatie op scholen en stelde deze aan het college tijdens het vragenuurtje. Ook vroeg de ChristenUnie naar de mogelijkheden voor plaatsing van luchtreinigers in klaslokalen zoals dit ook gedaan is in Staphorst. Deze luchtreinigers zouden aerosolen, fijnstof en andere schadelijke stofjes kunnen onderscheppen. Deze maatregel in Staphorst wordt op dit moment door het RIVM onderzocht op effectiviteit.

Het college van B&W gaf in de beantwoording aan dat een aantal scholen gebruik hebben gemaakt van de rijkssubsidie voor ventilatie-maatregelen. Ook staat het college open voor plaatsing van luchtreinigers indien uit onderzoek blijkt dat de luchtreinigers effectief zijn.

Hieronder de vragen die zijn gesteld tijdens de raadsvergadering van 13 januari jl.:

1. Herkent het college het beeld dat veel ouders, leerkrachten en docenten zich zorgen maken over de luchtkwaliteit in klaslokalen in combinatie met corona wat in alle hevigheid rondgaat in ons land?
2. Kan het college een algemeen beeld geven hoe het er nu voorstaat met de ventilatie en het gebruik van de CO2-meters in de ruim 500 klaslokalen van de basis- en middelbare scholen in de gemeente Ede?
3. Wil het college de gemeenteraad een lijst toesturen van alle basisscholen en middelbare scholen met daarbij vermeldt het bouwjaar per schoolgebouw en eventuele bijzonderheden rondom de ventilatie?
4. Is bij het college bekend welke schoolbesturen aanspraak hebben gemaakt op een landelijke subsidieregeling m.b.t. luchtventilatie in de klaslokalen? 
5. Is het college op de hoogte van het initiatief in Staphorst waar aanvullend op het ventileren geëxperimenteerd wordt met het filteren van de lucht in klaslokalen?
6. Is het college bereid om in Ede – in afwachting van de resultaten van het onderzoek uit Staphorst – een pilot op te starten door voor een aantal oude schoolgebouwen met uitdagingen rondom ventilatie, luchtreinigers aan te schaffen?
7. Is het college bereid - als er positieve resultaten komen uit Staphorst of Ede - om de aanschaf van luchtreinigers op te schalen en hiervoor een plan uit te werken?

Labels: , , , , ,