Raad maakt geld vrij voor investeringen in luchtkwaliteit klaslokalen

onderwijs 624x270
portretdaan.png
Door Daan Weststrate op 24 februari 2022 om 22:14

Raad maakt geld vrij voor investeringen in luchtkwaliteit klaslokalen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van vanavond heeft de gemeenteraad unaniem besloten om vrijgekomen krediet van ruim 2 ton te gebruiken om de luchtkwaliteit in klaslokalen in het basisonderwijs te verbeteren d.m.v. luchtventilatie en luchtfiltratie. Een voorstel daartoe werd ingediend door raadslid Daan Weststrate en werd mede ingediend door alle raadsfracties. 

Op 13 januari jl. vertelde wethouder Meijer tijdens het vragenuurtje dat er op dat moment geen geld beschikbaar was om een pilot ‘luchtfiltratie in klaslokalen’ te beginnen en eerst de onderzoeksresultaten van het RIVM in Staphorst af te willen wachten.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 februari werd er een besluit genomen om krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van vernieuwing Marnix College en vrijval krediet School met de Bijbel Ruitenbeek. Raadslid Daan Weststrate: “Nu blijkt dat er geld beschikbaar komt, ruim 2 ton. Met dit geld kan er in veel klaslokalen geïnvesteerd worden in betere luchtkwaliteit met behulp van luchtventilatie en luchtfiltratie. N.a.v. mijn eerder gestelde vragen, heb ik met een amendement dit geld meteen willen vastleggen. Dit werd gesteund door de gehele gemeenteraad.”

Op het moment gaat de Omikron-variant van het coronavirus door ons land. “Hoewel de piek van deze golf bereikt is, blijft het zinvol om te investeren in de luchtkwaliteit in klaslokalen. Hiermee ondersteunen we een gezond werkklimaat voor zowel kinderen als de leerkrachten. Ook bereiden we ons voor op komende winter. We houden rekening met (kleine) oplevingen van het coronavirus en andere luchtweginfecties.”

Zie hieronder het item bij XON Nieuws:

Zie hieronder het amendent zoals ingediend in de gemeenteraadsvergadering van 24 februari 2022

Amendement ChristenUnie over luchtfiltratie en -ventilatie in klaslokalen 1

Amendement ChristenUnie over luchtfiltratie en -ventilatie in klaslokalen 2

Labels: , , , ,