Naar een permanent, kleinschalig asielzoekerscentrum in Ede

Asielzoekerscentrum tafelvoetbal.jpg
portretniek.png portretannemiek.png
Door Niek van den Brink, Annemiek Stam op 14 oktober 2022 om 15:00

Naar een permanent, kleinschalig asielzoekerscentrum in Ede

Tijdens de PDE van 13 oktober besprak de gemeenteraad wat de gemeente Ede kan doen om bij te dragen aan het verlichten van de opvangcrisis. Namens onze fractie voerden Annemiek Stam en Niek van den Brink het woord.

ChristenUnie Ede ziet veel inzet voor de Oekraïense vluchtelingen in Harskamp. Ook hopen wij dat de locatie in Deelen snel in gebruik genomen wordt voor vluchtelingen uit diverse landen. Het is niet uit te leggen dat de ‘opening van Deelen’ nog steeds op zich laat wachten. Daarnaast zien wij mogelijkheden om opvanggezinnen te werven voor minderjarige asielzoekers. Dit in samenwerking met Nidos en Edese gemeenschappen zoals (internationaal georiënteerde) kerken en moskeeën.

Maar het zou niet goed zijn als we alleen oog hebben voor de korte termijn. We moeten ook verder kijken naar de toekomst. Het zou goed zijn dat we op termijn niet meer hoppen van crisislocatie naar crisislocatie. Op plekken met twijfelachtig draagvlak. Waar steeds ad hoc nieuw personeel aangetrokken moet worden door COA en vrijwilligers en gemeente steeds opnieuw het wiel moeten uitvinden.

Wij willen toewerken naar een permanent, kleinschalig AZC in de gemeente Ede. Op een plek in een nieuw te bouwen woonwijk, transformatielocatie of op initiatief van de wijk waar het AZC zou moeten kunnen landen. Een plek niet aan de randen van onze gemeente, maar aangesloten bij onze samenleving, zodat de integratie veel beter vorm kan krijgen. Met slimme oplossingen voor het op- en afschalen bij fluctuerende instroom.

Om dit te bereiken heeft ChristenUnie Ede het initiatief genomen voor een initiatiefvoorstel. Dit willen wij graag met andere partijen in de gemeenteraad en met maatschappelijke organisaties uitwerken, zodat er een breed gedragen initiatief ontstaat vanuit onze samenleving. Wat de ChristenUnie betreft hebben wij daarbij de volgende uitgangspunten:

5puntenplan_asielopvang

Wilt u constructief meedenken? Neem dan contact met ons op!

Labels: , , ,