Door motie ‘3-30-300’ meer groen in de wijken

Boom.jpg
portretniek.png portretjanwillem.png
Door Niek van den Brink, Jan Willem Middelesch op 16 november 2022 om 11:00

Door motie ‘3-30-300’ meer groen in de wijken

In de Programmabegroting zijn financiële middelen beschikbaar gesteld voor achterstallig onderhoud aan plantsoenen, bomen en struiken. Maar wat de ChristenUnie betreft ontbreekt er nog een duidelijke streefnorm voor groen in de wijken. Om deze norm in te voeren, hebben Jan Willem Middelesch en Niek van den Brink een motie uitgewerkt getiteld: ‘Groene wijken met het 3-30-300 principe.’ Deze motie werd op 10 november 2022 met 30 stemmen vóór en 9 stemmen tegen aangenomen.

Al eerder reserveerden we budget om het Bomenbeleidsplan te realiseren. We erkennen steeds meer het belang van groen in onze leefomgeving. Wij pleiten ervoor om bij de aanleg van nieuwe wijken het 3-30-300 principe toe te passen. Dat betekent: Vanuit ieder huis zicht op minstens 3 bomen. 30% bladerdak in elke wijk en binnen een straal van 300 meter rond ieder huis een groene verblijfplaats. De motie die hiertoe opriep werd mede ingediend door D66, CDA, GroenLinks, PvdA, MME en FvD.  

Voldoende groen in woonwijken is belangrijker dan ooit. Denk aan het voorkomen van hittestress, het uitnodigen tot een gezonde levensstijl, het zuiveren van de lucht, het vastleggen van COen de bevordering van de biodiversiteit. Omdat we een enorme woningbouwopgave hebben waarbij plannen zijn voor inbreiding in en uitbreiding van Ede, is het van cruciaal belang dat we een meetbare streefnorm neerleggen om te garanderen dat we een groene gemeente blijven.

Een streefnorm, een duur grapje? We moeten ons realiseren dat we indirect maatschappelijke kosten gaan besparen. Bomen hebben een positief effect op de volksgezondheid. Er is wetenschappelijk bewijs dat een groene leefomgeving bijdraagt aan mentaal welzijn. Je kunt in zekere zin het aantal angststoornissen en depressies terugdringen met het plaatsen van bomen. Denk ook aan de besparing van kosten voor inwoners. De noodzaak voor de aanschaf van airco’s is minder groot als ze in een groene wijk wonen. Of neem de waardestijging van woningen door de aanwezigheid van veel groen in ogenschouw. Ja, groen kost wat, maar levert minstens zoveel op voor de samenleving. Het in kaart brengen van financiële baten van groen gebeurt steeds vaker. Dit kan helpen om het draagvlak van vergroening verder te vergroten.

Het college gaf aan wel wat te zien in de invoering van een groennorm. Wel gaf zij aan dat de uitwerking nog aandacht behoeft. Sommige wijken in lagere delen van onze gemeente hebben bijvoorbeeld meer belang bij water dan bij bomen. De uitwerking van de motie vraagt tijd. Begin 2024 moet er een groennorm uitgewerkt zijn in de nieuwe ‘visie openbare ruimte’.

Labels: , , ,