Informatieve sessie over initiatiefvoorstel permanente opvang asielzoekers

Asielzoekerscentrum spiegel.jpg
portretannemiek.png portretniek.png
Door Annemiek Stam, Niek van den Brink op 21 april 2023 om 08:00

Informatieve sessie over initiatiefvoorstel permanente opvang asielzoekers

Op donderdag 20 april jongstleden presenteerde ChristenUnie Ede, samen met een aantal andere partijen, een initiatiefvoorstel om te komen tot een permanente opvanglocatie voor asielzoekers. Een locatie die - als alles doorgaat - open zal gaan als de locatie in Deelen sluit (over 5 jaar).

Met dit initiatief willen we de opvang van asielzoekers in de gemeente Ede op een goede manier vormgeven, zodat:

  • statushouders sneller integreren in onze samenleving;
  • mensen die teruggaan naar land van herkomst, toegerust teruggaan;
  • de wijk waar de locatie zal komen kan meeprofiteren van de faciliteiten;
  • vrijwilligers(organisaties) makkelijker kunnen helpen;
  • we een bijdrage kunnen leveren in het tegengaan van de opvangcrisis, passend bij Ede.

Om dit te bereiken hebben we samen met de andere partijen en diverse organisaties 5 uitgangspunten geformuleerd waarmee we aan de slag willen. Zie een eerder artikel dat we daarover schreven.

5puntenplan_asielopvang

Tijdens de informatieve vergadering hadden ook het Diaconaal Platform en CVVE een bijdrage. De organisaties gaven aan waarom dit initiatief ook voor hen helpend is. Natuurlijk waren er vanuit de zijde van de raad diverse vragen. Zoals: hoe flexibel is de flexibele opvang? Wat is exact de meerwaarde van een nieuwbouwlocatie of transformatielocatie? Willen jullie dit initiatief ook voorleggen aan de inwoners van Ede?

Het zijn vragen die waarschijnlijk ook terug zullen komen in het politieke debat.

We hopen dat de raad akkoord zal gaan met de kaders zoals aangegeven in het voorstel. Tijdens de PDE van donderdag 11 mei wordt erover gedebatteerd en op donderdag 25 mei volgt er een besluit, is nu de planning.

Labels: , , ,